Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bisarr handel i Vostok Gas

2009-01-07 16:42

Efter den märkliga handeln i Vostok Gas på onsdagen är det uppenbart att förändringar måste ske, skriver Affärsvärldens Johan Högberg.

Vostok Gas-aktien har under måndagen handlats till som lägst 77 öre och som högst 69 kronor trots att aktien är i princip värdelös. Vid stängningen hade nära 46 miljoner aktier omsatts. Stora pengar har bytt ägare på grund av att många investerare inte tagit till sig viktig information.

I början av december meddelade Vostok Gas vars enda tillgång i princip var aktier i den ryska gasjätten Gazprom att man avsåg att avveckla bolaget och dela ut aktierna i Gazprom till aktieägarna i Vostok Gas genom ett obligatoriskt inlösenprogram.

Affären förklaras i eninformationsbroschyrpå bolagets hemsida där det framgår att måndagen den 5 januari var sista dag för handel i Vostok Gas aktien inklusive rätt att erhålla ett inlösendepåbevis, aktierna i Gazprom alltså.

I dokumentet redovisas på sidan 8 en balansräkning för Vostok Gas före respektive efter utskiftningen av aktierna i Gazprom. Där framgår att bolagets tillgångar efter utskiftningen uppgår till 2,2 miljoner dollar, eller cirka 17 miljoner kronor. Fördelat på 43 miljoner aktier ger det ett värde på knappt 40 öre per aktie.

Bolagets ir-chef Robert Eriksson förklarade dock på onsdagseftermiddagen i en intervju med nyhetsbyrån SIX att de pengarna ska användas för att likvidera bolaget och att aktien är i princip värdelös.

- I och med det har vi delat ut våra tillgångar. Sedan finns det ett litet substansvärde kvar i nuvarande Vostok Gas på ett antal tiotals öre, men de pengarna är öronmärkta för likvidationsprocessen. Tanken är att vi ska likvidera och avnotera bolaget, sade Robert Eriksson och lade till:

- Att säga att det saknar egentligt värde är korrekt.

Man kan fråga sig om det kostar 17 miljoner kronor att likvidera ett bolag, men oavsett det så är aktiens värde någonstans mellan 0 och 40 öre. Under måndagen har aktien aldrig handlats under 40 öre.

Efter intervjun med Robert Eriksson föll Vostok Gas-aktien snabbt från över 6 kronor till cirka 3 kronor. De 17 miljonerna, öronmärkta för likvidationsprocessen, värderas vid en kurs på 3 kronor till 129 miljoner kronor.

Investerare som har sålt sina aktier i Vostok Gas under onsdagen har gjort en kanonaffär då de fått en rejäl slant för något som saknar värde. De som lyckats blanka aktien har gjort en ännu bättre affär. En del kortsiktiga handlare har dock säkerligen gjort klipp respektive bränt sig rejält på den bisarra handeln i Vostok Gas.

På chatsidan VCW skriver en skribent att han köpt aktien för 90 öre och sålt dem senare för 7,40 kronor. Personen i fråga betalade 90 öre för luft och sålde luften 722 procent dyrare några timmar senare.

En investerare som istället blankat aktien på 90 öre, och i teorin gjort en lysande affär genom att sälja luft för 90 öre, hade några timmar senare gjort en brakförlust.

Stockholmsbörsen gjorde sitt bästa för att informera investerarna, men kommer säkerligen att få utstå kritik för att de inte gjorde mer. Handeln i Vostok Gas öppnade senare än normalt och orderboken rensades. Dessutom börsstoppades aktien under dagen för att bolaget skulle få möjlighet att informera marknaden. Uppenbarligen till ingen nytta.

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt sade Joakim Strid, chef för handelsövervakningen på Nasdaq OMX, att inga avslut kommer att makuleras. Det innebär att pålästa investerare kunnat göra riktiga klipp under onsdagen medan de mindre pålästa förlorat stora belopp. Med antalet omsatta aktier på nära 46 miljoner aktier talar vi om en möjlig förmögenhetsöverföring på tiotals miljoner kronor.

Givet att detta inte är första gången handeln blir irrationell i samband med företagshändelser som inlösenprogram och splittar är det uppenbart att något måste förändras.

Ett steg vore tydligare information från företagen där de exempelvis i god tid och i klarspråk informerar om förändringen i det teoretiska värdet.

"Vostok Gas svenska depåbevis handlas från och med idag UTAN rätt att erhålla inlösendepåbevis", som bolaget skrev i en pressrelease under eftermiddagen räckte uppenbarligen inte för att investerarna skulle förstå.

I och för sig räckte det inte heller med att bolagets ir-chef senare under dagen förklarade att aktien är värdelös. Mycket tydligare än så kan man inte bli.

När den här skandalen diskuteras framöver kommer säkert en annan fråga att väckas: Varför öppnades handeln i en värdelös aktie överhuvudtaget?

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom