Erik Wahlin

Erik Wahlin 11/4 22:00

Frihet, jämlikhet och populism

De djupa rötterna till populismens globala tillväxt är finanskrisen och trettio år av ohämmad nyliberalism.