Erik Wahlin

Erik Wahlin 7/6 22:00

En välkommen pirat

Christer Gardells Cevian har numera trovärdighet som långsiktig ägare. Samtidigt har Industrivärden och Investor blivit mer aktivistiska.