Erik Wahlin

Erik Wahlin 7/6 22:00

En välkommen pirat

Christer Gardells Cevian har numera trovärdighet som långsiktig ägare. Samtidigt har Industrivärden och Investor blivit mer aktivistiska.

Erik Wahlin 11/4 22:00

Frihet, jämlikhet och populism

De djupa rötterna till populismens globala tillväxt är finanskrisen och trettio år av ohämmad nyliberalism.