Erik Wahlin

Erik Wahlin 27/9 11:00

Budget i förändring

Från Bosse Ringholm till Magdalena Andersson. Bakom rubrikerna har statens utgifter förändrats rejält.

Erik Wahlin 6/9 11:00

Dyrbara minuter

Ska höghastighetsbanor i Sverige få riva upp det finanspolitiska ramverk som tjänat Sverige så väl?

Erik Wahlin 15/8 22:00

Jorden de ärvde

Fascinationen för de absolut rikaste svenska näringslivsdynastierna är outsinlig. Två nya böcker försöker ringa in fenomenet.