Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

En ovanlig invändning

2019-06-12 18:00

I januari i år sålde Vostok New Ventures den ryska köp- och säljsajten Avito. Det var en synnerligen god affär, som gav 34 gånger pengarna på elva år. Avito-investeringen har från start till mål skötts av vd Per Brilioth. Styrelsen, ledd av tidigare Handelsbanks-vd:n Lars O Grönstedt, beslutade därför om en särskild bonus på 15 miljoner dollar till vd:n.

Att Per Brilioth förtjänar bonusen är det ingen som ifrågasätter. Däremot är missnöjet i ägarledet stort med hur styrelsen hanterat bonusutbetalningen. I reportaget på sidan 14 fördjupar sig Jonas Malmborg i denna udda ägarstrid. Kärnan är bilaga 3 till investmentbolaget Vostok New Ventures bolagsstämma i april 2018, ”Styrelsens i Vostok New Ventures Ltd förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.” Där står det:

”Den rörliga ersättningen skall i första hand hanteras inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram och i de fall annan rörlig ersättning kan utgå skall denna vara förenad med milstolpar i Bolagets och/eller dess portföljbolags utveckling, t.ex. särskilt framgångsrika investeringar, avyttringar eller liknande händelser.”

Formuleringen klubbades på stämman och upprepas i årsredovisningen. Och visst, det står ju rakt upp och ned, dessutom på ovanligt lättläst svenska. Men det är också enkelt att förstå att de ägare som saknar representation i styrelsen känner sig överkörda.

Bråket är ovanligt på flera sätt, men det hade också varit ovanligt lätt att undvika med lite information. För hur lättläst formuleringen än är, så är bonusen varken transparent eller förutsägbar, som forskaren Sophie Nachemson-Ekwall sammanfattar saken.

Chefredaktör

Formuleringsglädjen är det inget fel på

”Det var någon här som sa att jag kommer skatta bort runt 100 miljoner. Men det är väl super att en del av pengarna går tillbaka till samhället”, sa vd Per Brilioth, vd:n för Breakit, när uppgiften om bonusen publicerades.

”Det är bara i Nordkorea som man kan räkna med 99 procents stöd”, sa Lars O Grönstedt när han valdes om som ordförande på stämman den 15 maj, med bara strax över 60 procent av rösterna.

Erik Wahlin

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet