Ett litet tips till Stefan Persson

2017-05-16 22:00 Erik Wahlin
Affärsvärldens chefredaktör Erik Wahlin.

KRÖNIKA. Börsnoterade konfektionskoncernen H&M har inte gjort aktieägarna glada det senaste året. När Affärsvärldens generalindex stigit 26 procent har H&M fallit 16 procent. Försäljningssiffrorna de senaste månaderna har varit besvikelser. Om det är bolagets sena digitala omställning som pressar, eller svaga kollektioner, är svårt att fastslå. H&M är notoriskt hemligt med operationella detaljer.

I veckan höll H&M årsstämma i Erling Perssonsalen vid Karolinska institutet i Solna. Samma dag publicerade Dagens Industri en artikel där flera storägare protesterade mot H&M:s information, eller snarare brist på information. ”Klädjätten H&M är sämst bland börsens storbolag på investerarrelationer, tycker många stora fonder och institutioner”, skrev DI. På ledarplats konstaterade samtidigt tidningen att när ordförande Stefan Persson storköper i H&M samtidigt som aktien faller finns uppenbarligen ett informationsgap.

Några dagar efter H&M:s stämma höll ett av världens största bolag sin bolagsstämma i Omaha, Nebraska. Affärsvärldens Jonas Elofsson var på plats när Warren Buffett frontade sitt Berkshire Hathaway. Under resten av året är det enorma konglomeratet förhållandvis restriktivt i informationsgivningen. Men på stämman informeras desto mer, och det handlar om öppenhet och relationer snarare än formalia och siffror. I drygt fem timmar svarade Warren Buffett och vice ordföranden Charlie Munger på frågor (se sidan 14).

Kanske är detta ett recept för H&M? Stefan Persson och Karl-Johan Persson ägnar en dag av årets 365 åt att i detalj berätta om hur de tänker kring stort och smått i H&M och svarar på så många frågor de hinner. Vem vet, då kanske polletten trillar ned hos fler än hos familjen Persson och aktien stiger igen.

Ett ämne, två analyser

På sidan 11 skriver Erik Hörstadius om möjligheten att vi får en svensk Emmanuel Macron. På sidan 13 skriver Ulf Jakobsson om de etablerade partiernas marginalisering. Två intressanta reflektioner efter det franska valet. Läs och jämför!

Erik Wahlin

Fler krönikor av Erik Wahlin

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet