Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Långsiktiga köplägen <br></br>i kursförlorare

2008-06-12 10:13

Pessimisterna har återtagit makten över börsen och de lär behålla den ett tag framöver. För långsiktiga placerare börjar dock vissa aktier att bli intressanta.

Stockholmsbörsen har sedan toppen i mitten maj fallit med nästan 10 procent. För att göra ett återbesök av januaribotten behöver börsen bara falla med ytterligare drygt 6 procent. Börsbaissen är tillbaka.

Med den senaste tidens nedgång är börsen nu inte långt ifrån en ganska normal värdering som tar hänsyn till att bolagens lönsamhet är cyklisk. I teorin ett möjligt köpläge alltså.

Problemet är att börsen – i praktiken – alltid haft en tendens att överreagera. Så såg det ut 1992 och så såg det 2002. Om det blir så även denna gång kan dagens hyfsat billiga börs mycket väl bli ännu billigare.

Mycket talar för att börsen under de närmaste månaderna kommer att söka sig ner mot den tidigare bottennoteringen, och kanske också till nivåer under denna, i takt med att allt fler börjar inse att vi står inför en period med fallande vinster.

För placerare med en kortsiktig placeringshorisont framstår börsen därför alltjämt som ett riskfyllt investeringsalternativ.

Mer långsiktiga placerare kan däremot redan idag hitta en del bolag som fått oförtjänt mycket stryk och som idag är så lågt värderade att de borde ha goda möjligheter att ge en bra avkastning på några års sikt.

Som jagskrev i förra veckankan SEB och Swedbank, vars aktiekurser halverats sedan toppen, vara två sådana alternativ. Visst lär det bli tufft i Baltikum, men till omkring bokfört värde lär bankerna vara en bra investering för långsiktiga placerare.

Buden på Tietoenator och Sigma visar att investerarproffsen ser bra köplägen i it-konsulter. Hos båda bolagen värderas varje försäljningskrona bara till cirka 50 öre och aktierna handlas inte långt ifrån bottennivåerna kring 2002-2003.

Vitvarujätten Electrolux och kökstillverkaren Nobia brottas med fallande huspriser och stigande räntor som dämpar konsumenternas köplust. Båda aktierna har fallit med cirka 60 procent från toppen och handlas till p/s-tal på drygt 0,2 respektive drygt 0,4. Den närmaste framtiden kan säkert bli tuff och ytterligare kursfall går inte att utesluta, men på några års sikt borde bolagen vara bra investeringar.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom