Lena Hagman

Lena Hagman 7/3 22:00

Gamla samband i en helt ny värld

Trots den ökande bristen på personal i främst kunskapsintensiva branscher under de senaste tre åren har löneglidningen varit mycket begränsad.

Lena Hagman 7/2 22:00

Svensk industri är bäst i klassen

Sverige utmärker sig dessutom genom att ha visat en snabbare omvandling mot ökad tjänsteproduktion inom industrin jämfört med EU totalt sett.

Lena Hagman 10/1 22:00

Risk för bakslag i världsekonomin

Därför kanske det inte blir så omfattande stimulanser som finansmarknaden hoppas på och som återspeglas i dagens stigande börskurser.

Lena Hagman 22/11 22:00

Försiktigt optimistisk över svensk industri

Det skulle kunna tala för en ökad produktionstillväxt inom industrin om några månader, eftersom PMI historiskt sett varit en ledande indikator för industriproduktionen.

Lena Hagman 27/9 22:00

Så enkla är inte sambanden längre

Riksbanken verkar kallt räkna med att stigande resursutnyttjande leder till stigande priser och snabbare löneökningar, men så enkla är inte sambanden längre.