Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Låg tröskel – hög risk

2017-05-30 22:00

KRÖNIKA. En gång i tiden stod viljan att utsätta de etablerade europeiska börserna för konkurrens högt på den europeiska dagordningen. Det var 2007 och viljan att krossa monopolen och få ner priserna på framför allt aktiehandel var stor. Sedan dess har den europeiska marknaden genomgått en enorm förändring. Den första MTF:en lanserades 2007. I januari 2016 fanns 103 reglerade börser, 151 MTF:er och elva systematiska mellanhänder. Numera sker bara 50 procent av transaktionerna på börser. Resten äger rum på alternativa handelsplatser.

Den svenska marknaden konkurrensutsattes tidigare än den europeiska. Både Aktietorget och NGM, som inledningsvis hette SBI-listan, grundades på 1990-talet. Den småbolagslista som vunnit störst popularitet, First North, startades år 2008 efter införandet av de nya EU-reglerna. Den drivs av Stockholmsbörsen, som därmed började konkurrera med sig själv.

I Sverige lockar dessa småbolagslistor nu allra flest bolag. Bara i år har 27 bolag listats på First North, 12 på Aktietorget och 11 på NGM. Stockholmsbörsen har fått 14 nya bolag. Slående är att även stora företag väljer alternativa listor. Evolution Gaming skulle exempelvis platsa på Stockholmsbörsens storbolagslista, men valde First North för att inte bli ”konsumerade av governance på bekostnad av affären.”

I reportaget på sidan 14 skriver Hans Westerberg om de svenska listorna, vad de ställer för krav och hur det går för bolagen. Även om smålistorna är populära är risken i många av bolagen hög. Av de 50 listningar som gjorts på smålistorna i år är 41 stycken en förlustaffär. Delvis ligger svenskarnas stora intresse för aktier bakom. En svensk investerar mer än dubbelt så mycket per person jämfört med en britt, men har en börs som bara är 50 procent större per capita. Det bör man ha i åtanke när man letar nya investeringsobjekt.

Bra för tillväxten

Det är hög risk i småbolagsaktierna, men enligt Stockholms Handelskammare ökade bolagen på First North antalet anställda med 36,5 procent och omsättningen med 25 procent årligen under perioden 2006–2012, enligt Stockholms Handelskammare. Kapitalet bidrar således positivt till svensk innovationskraft och tillväxt.

Lotta Dinkelspiel

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet