Niklas Ekdal

Niklas Ekdal 7/6 22:00

Femtio år av ensamhet

Som så många andra lade jag huvudansvaret för konflikten på Israel, den till synes starkare parten. Det gör jag inte längre.

Niklas Ekdal 9/5 22:00

Du har inte sett något än

Ytterligare en lärdom är förstås att det närvarande alltid begränsar fantasin kring det kommande. Redan de gamla grekerna trodde sig leva i nutiden, som ett begåvat skolbarn noterade i en uppsats.

Niklas Ekdal 11/4 22:00

Dylan-doktrinen

His Bobness har med sina dunkla formuleringar nyckeln till det mesta, därmed också till det svenska valet nästa år.

Niklas Ekdal 14/3 22:00

Nyliberal avbön

När Fredrik Reinfeldt nu idiotförklaras av partikamrater är det framför allt massinvandringen och skrotningen av försvaret som väckt ont blod.

Niklas Ekdal 14/2 22:00

Polare i Polen

Hans Rosling är död. Världen har blivit en pedagog och optimist fattigare, i ett läge när det råder brist på bäggedera.

Niklas Ekdal 17/1 22:00

Välfärdsfällan

Polisen borde klara upp fler brott med befintliga resurser.

Niklas Ekdal 29/11 22:00

Jag säger nej till Nato

Svensk försvarsplanering har varit konsekvent i hundra år. Det har alltid blivit fel. Rustade till tänderna i vackert väder och oskyddade i storm.

Niklas Ekdal 1/11 22:00

Friggebo-doktrinen

Motsatsen till terrorism är som bekant inte ett krig mot terrorismen. Motsatsen är lugn brottsbekämpning och kallt förakt för vilseledda fanatiker.

Niklas Ekdal 4/10 22:00

Valet och kvalet 2018

Ett pragmatiskt ingångsvärde vore att utgå ifrån vad partierna säger och skriver i programmen, snarare än deras historia. Sverigedemokraterna är ju inte ensamma om att ha lik i lasten.