Olof Manner

Olof Manner 22/8 22:00

Inflationens moment 22

Arbetslösheten har segat sig nedåt de senaste åren och våra svenska företag har överlag rapporterat goda vinster. Och än viktigare, de ser framtiden an med tillförsikt. Vi har högkonjunktur.

Olof Manner 20/6 22:00

Macron kan ge Sverige högre ränta

Fransmännen verkar sluta upp bakom sin nya president, nyfikna och beredda att genomföra de reformer som skulle kunna få Frankrike att lämna tillväxtens bakgård och släppa fram ekonomin till den framskjutna position i Europa som fransmännen anser som sin naturliga.

Olof Manner 25/4 22:00

Ingves jobb är inte lätt

Jag är trött på minusräntor och delvis också rädd för de långsiktiga ekonomiska effekterna.

Olof Manner 13/12 22:00

Det krävs en insikt och lite politiskt mod

De senaste tio åren har miljöfrågorna engagerat även finansmarknaden. Mycket har skett: gröna obligationer, miljöklassade fonder och fond- och pensionsförvaltare med miljöanpassade placeringsregler är på plats.

Olof Manner 15/11 22:00

Donald Trumps finansmarknadschock

Än vet vi inte i detalj vad Donald Trump kommer att försöka driva igenom. Därför får vi nog räkna med fortsatt stora slag i ekonomin och på finansmarknaden framöver.

Olof Manner 18/10 22:00

Ett år där Europa prövar sin framtid

Frankrike och Tyskland är bärande fundament i den europeiska gemenskapen. Storbritanniens medlemskap var viktigt men om stödet för unionen på allvar eroderar i något av dessa länder kan den slutgiltiga spiken slås i den kista som begraver unionen.