Olof Manner

Olof Manner 13/12 22:00

Det krävs en insikt och lite politiskt mod

De senaste tio åren har miljöfrågorna engagerat även finansmarknaden. Mycket har skett: gröna obligationer, miljöklassade fonder och fond- och pensionsförvaltare med miljöanpassade placeringsregler är på plats.

Olof Manner 15/11 22:00

Donald Trumps finansmarknadschock

Än vet vi inte i detalj vad Donald Trump kommer att försöka driva igenom. Därför får vi nog räkna med fortsatt stora slag i ekonomin och på finansmarknaden framöver.

Olof Manner 18/10 22:00

Ett år där Europa prövar sin framtid

Frankrike och Tyskland är bärande fundament i den europeiska gemenskapen. Storbritanniens medlemskap var viktigt men om stödet för unionen på allvar eroderar i något av dessa länder kan den slutgiltiga spiken slås i den kista som begraver unionen.

Olof Manner 20/9 22:00

Vad det inte står i Ordspråksboken

KRÖNIKA. Jag vill inte måla fan på väggen. Men jag kan heller inte se hur QE kan fortsätta för evigt. Är det ett pyramidspel vi ser där sist in sitter med Svarte Petter? Och sist in är skattebetalarna i kommande generationer.