Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Det krävs en insikt och lite politiskt mod

2016-12-13 22:00
Olof Manner. Foto: Jörgen Appelgren

De senaste tio åren har miljöfrågorna engagerat även finansmarknaden. Mycket har skett: gröna obligationer, miljöklassade fonder och fond- och pensionsförvaltare med miljöanpassade placeringsregler är på plats.

Ända sedan Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet har finansmarknadens aktörer, politiker och andra ägnat mycket tid åt att försöka gissa hur många, och vilka, av Trumps vallöften som kommer att infrias och vilka som varit ett spel för gallerierna.

Ett utspel Trump gjorde i valrörelsen var att han inte tänkte följa Parisavtalet, det globala ­klimatavtal som bland annat syftar till att reducera den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Det har han sedan delvis backat på och framtiden lär utvisa var han står.

De senaste tio åren har miljöfrågorna engagerat även finansmarknaden. Mycket har skett: gröna obligationer, miljöklassade fonder och fond- och pensionsförvaltare med miljöanpassade placeringsregler är på plats. Min egen arbetsgivare har minskat exponeringen mot företag som till stor del baserar sin verksamhet på kol.Men mer måste göras för att vända trenden.

Myndigheter och regelstiftare borde i större utsträckning underlätta för dem som vill kanalisera kapital mot miljö- och hållbar­hetsanpassad verksamhet och produktion.

Problemet är att miljöanpassad affärsverksamhet alltför ofta uppfattas ge lägre finansiell avkastning på kort sikt än om man kör på så det ryker. Medan de långsiktigt positiva effekterna är svårare att mäta. Det är i alla fall en uppfattning jag ofta möter.

Och tyvärr tycks det privata kapitalet sträva mer efter kortsiktig avkastning än efter det som får långsiktigt positiva konsekvenser för miljön, alltså det arv vi efterlämnar till kommande generationer. Däri ligger en inbyggd konflikt. Därför måste regelmakare och myndigheter se till att ändra spelreglerna.

Tänk om en bank kunde få låna ut pengar billigare till miljöcertifierade företag. Det skulle kunna ske genom att banken fick lägre kapitaltäckningskrav på utlåning mot vissa typer av bolag och organisationer.

Miljöcertifierade företag skulle på så vis lättare, och förhoppningsvis till ett lägre pris, få tillgång till investerings- och riskkapital. För banken skulle det, allt annat lika, bli mer lönsamt att låna ut pengar till just det företaget. Ett annat alternativ är att minska kapitalbeskattningen, både skatten på reavinster och på aktieutdelning, för att underlätta för investerare och privatpersoner att investera i gröna företag vars avkastning på eget kapital är något lägre. I slutändan är det ju avkastning efter skatt som räknas.

I båda dessa fall skulle miljöanpassad verksamhet gynnas. Resonemanget bygger på att korrekt miljöcertifiering upprättas och kont­rolleras men det kan inte vara ett större problem. Det bygger också på en politisk vilja att faktiskt vilja åstadkomma en miljömässigt långsiktig symbios mellan kapital, avkastning och miljö.

För det krävs mod. Men också en insikt om att man kan arbeta med skatter och pålagor åt två håll – inte bara genom höjningar – för att få en önskvärd naturlig allokering av kapitalet mot en mer hållbar och miljömässigt balanserad framtid.

Utvecklingen har kommit en bit på vägen. Banker, fondförvaltare och andra aktörer på finansmarknaden har hittills lett processen. För att nå nästa nivå är det dags för politiker och myndigheter att dra sitt strå till stacken och underlätta för dem som vill ta utvecklingen vidare. I populismens USA är risken stor att trenden går åt fel håll. I Sverige och Europa har vi ännu så länge möjligheter att agera. Men det lär inte komma av sig själv.

Twitterklipp

Tiderna förändras. Ska man göra klipp på finansmarknaden i dag gör man bäst i att koppla upp sig på Twitter. Det verkar vara där som Donald Trumps nyheter och nomineringar kommer ut först. Och för stunden är det Trumps (oklara) politik som sätter trenden för valutor, obligationer och aktier.

Olof Manner

Fler krönikor av Olof Manner

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet