Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sommarens boktips

2017-06-20 22:00
Susanna Popova. Foto: Jörgen Appelgren

Låt oss inte önska varandra en fin sommar, utan ta den som den kommer. Väl medvetna om att så länge vi har en uppslagen bok framför oss, har vi det bra nog.

KRÖNIKA. I förra månadens kolumn talade vi om sommarens bokhög… Kommit på efterkälken och undrar fortfarande hur den ska se ut? Här kommer receptet.

Donald Trump kan ha varit årets mest omskrivna person. Till stor del därför att han personifierar företagarledare som inte förstår sig på politik. Exempel?

Trump: ”Nobody knew healthcare could be so complicated” (27/2). (Ingen visste att sjukvård kunde vara så komplicerat.)

Svar: Alla politiskt insatta visste.

Så varför inte skaffa sig en kortkurs om det politiska systemet? I Den härskande klassen – en bok om Sveriges politiska elit, Lind & Co, ger Bengt Ericson inblickar i hur svensk politik hänger ihop. Och varför den hänger ihop. Hur än dagsformen är för våra folkvalda, så tillhör politikerna den svenska eliten. Att underskatta dem är ett misstag av Trumpdimensioner, och det är lätt att undvika. Boken i pocketformat kan följa med överallt i sommar.

För den som bara ska läsa en debutant i år, låt det bli Agnes Lidbecks Finna sig, Norstedts. Agnes Lidbeck är född 1981 och en vuxen nykomling. Det märks på hennes effektiva tonträff, i den klaustrofobiska tillvaro där en mamma gör sig redo att lämna barnens far. Kvinnan har en blick i spegeln och den andra i en fiktiv kamera som följer henne vad hon än gör. Övervakad av sig själv, låter hon också andra bevaka vad det är att vara kvinna i dag. Snyggt gjort. Att en debutant är magisk, märks på att man redan nu väntar på nästa bok.

Kokbok? Ja, det klart. För nu finns den geniala Ture Sventons kokbok, Tragus Förlag. Ture Sventon och temlorna känner vi alla till, men hur många kommer egentligen ihåg hur grundlig Sventons matkärlek är? Björn-Inge Mossige-Norheim har tagit fram trettiofem recept ur Åke Holmbergs böcker och placerat dem i sitt litterära sammanhang. Komplett med illustrationer, det gör boken till en pärla.

Den som känner sig filosofiskt lagd och kanske till och med funderar på vad ensamheten gör med en, har en enastående bok att kasta sig över. Den ensamma staden – om konst, ensamhet och överlevnad, Olivia Laing, Bokförlaget Daidalos, berättar om den speciella övergivenhetskänsla som kan infinna sig när man är omgiven av miljoner. Andra människor. Också här har ett förhållande kraschat men i stället för att låta livet styras mot introspektion tittar författaren ut, på konsten. Och på hur konstnärer har skildrat ensamheten. Edvard Hoppers bilder har nära nog blivit den amerikanska ödslighetens ikoner. Och de samlever med hans maniska ovilja att sätta ord på sin konst, en mycket begriplig hållning. Varför ska man behöva förklara det man just klargjort i en målning?

Där blir Andy Warhol mer gripande i sin motsägelsefullhet. Hans svårigheter med samtal, som kanaliseras i intervjuer med andra som har svårt att uttrycka sig, och följer med till skapandet av det magasin, Interview, som ännu tjugo år efter hans död lever kvar… Där finns en ambivalens som berör, och med Warhols ord: ”I den stund jag be­stämde mig för att det vore bättre att vara ensam och att ingen anförtrodde mig sina problem, då började alla, också människor jag inte ens sett förut, att jaga mig för att berätta om sådant som jag just bestämt mig för att jag inte ens ville höra talas om. ”Livet, någon?

Hans ord leder rakt över till Truman Capotes klassiker, för en sådan bör finnas i varje bokhög, Answered Prayers, Random House. Boken består av det oavslutade manus som publicerades 1987 och är en klassisk skvallerroman där författaren inte alltid brytt sig om att byta namn på de karaktärer som han flyttat ur verkligheten och in i boken. Titeln anspelar på Teresa of Ávilas: ”More tears are shed over answered prayers than unanswered ones.” (Fler tårar spills över besvarade böner än över obesvarade.)

Så låt oss inte önska varandra en fin sommar, utan ta den som den kommer. Väl medvetna om att så länge vi har en uppslagen bok framför oss, har vi det bra nog.

Om regnet är här

Glöm inte att om regnet bestämmer sig för att höja den svenska grundvattennivån just de närmaste månaderna... så finns trädgårdsböcker att uppväga med!

Susanna Popova

Fler krönikor av Susanna Popova

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet