Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tysk höst

2020-01-29 18:00

Veganvågen drev i slutet av 2010-talet upp priset på avokado och gjorde den viktiga stapelvaran för dyr för bland annat de mindre bemedlade i Mexiko. Det är ett av de mer udda exemplen på hur övergången till en mer hållbar värld också genererar oönskade ekonomiska effekter.

I en helt annan del av ekonomin, bilindustrin, pågår i större skala en transformation som är långt ifrån smärtfri. Det är inte bara kartan över branschens vinnare och förlorare som långsiktigt kommer att ritas om av Tesla och andra nya aktörer. Den pågående omställningen från fossilt till elektrifiering, uppkoppling, autonomi och delning medför redan nu oönskade ekonomiska effekter, inte minst för den europeiska delen av industrin. Som framgår av reportaget på sidan 14 väntar ett antal år med den olyckliga kombinationen av stora investeringar, tunna vinstmarginaler och obefintlig tillväxt. Något som aktiemarknaden redan prisat in genom att trycka ned värdet på Europas bilindustri med 30 procent de senaste två åren.

Den tyska bilindustrin säljer för runt 425 miljarder euro per år, den sysselsätter direkt drygt 800 000 personer i Tyskland och svarar för 5 procent av BNP i Europas största ekonomi – indirekt är betydelsen betydligt större än så. Den oönskade effekten av övergången till en hållbar ekonomi kan i det här fallet bli ett sänke för konjunkturen i hela Europa.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom