Ulf Jakobsson

Ulf Jakobsson 15/8 22:00

En republikansk skattereform

Sveriges senaste stora skattereform i början av 1990-talet byggde exempelvis på Reagan-reformens principer. Kan Trump och republikanerna lyckas göra om Reagans bedrift?

Ulf Jakobsson 13/6 22:00

Trump och den stigande börsen

Presidenten och vissa av medarbetarna i Vita huset har för personlig del börjat hyra in brottmålsadvokater. Erfarenheterna från Watergate visar hur viktigt det är att lawyer-up i tid. Mitt i allt detta har börsuppgången fortsatt. Hur kan detta komma sig?

Ulf Jakobsson 16/5 22:00

Marxism i tiden

I Storbritannien går nu socialdemokratiska Labours ledare Jeremy Corbyn till val på ett marxistiskt program, som kanske skulle varit gångbart för 50 år sedan. Han stöds av entusiastiska och idealistiska partimedlemmar. Detta hindrar inte en kommande valkatastrof.

Ulf Jakobsson 19/4 22:00

Kontraproduktiva skattehöjningar

På sikt tror jag att en förmånsbeskattning av försäkringspremierna kommer att dra ned omfattningen av dessa försäkringar till noll.

Ulf Jakobsson 21/3 22:00

Industrin i våra politikers hjärtan

I Sverige har den teknikstyrda utvecklingen mot en alltmer avancerad industrisektor ryckt undan mattan för såväl den solidariska lönepolitiken som visionen att ”Hela Sverige ska leva”.

Ulf Jakobsson 21/2 22:00

Varmed skola vi betala?

Bland våra politiker är känsligheten för väljarströmningar stor. Därför kommer vi säkert att få se rader av utspel och hårda debatter när det gäller polis, sjukvård, skola och kanske också försvar.

Ulf Jakobsson 24/1 22:00

Ett skatteförslag i Trumps smak

Kanske skulle Trump se detta scenario som en öppning för de bilaterala handelsavtal som är hans uttalade ideal.

Ulf Jakobsson 6/12 22:00

En dealmaker i Vita huset

Därtill håller Trump på att rekrytera en regering som nästan uteslutande består av mångmiljonärer och miljardärer. Enligt Washington Post är just finansiering av politiska kampanjer den enda erfarenhet av praktisk politik som flera av dem har.

Ulf Jakobsson 8/11 22:00

Hand i hand på väg mot botten

Ericssons främsta konkurrenter är baserade i USA, Storbritannien och Kina. Dessa länder har alla teknoligiska utbildningar i absolut världsklass. De har därmed ett försteg gentemot Ericssons Sverigebaserade verksamhet.

Ulf Jakobsson 11/10 22:00

Om Trump vinner

De välutbildade eliterna står dock inte högt i kurs i USA i dag. Detta understryks av Donald Trumps framgångar i den amerikanska opinionen. Skulle han bli president är det definitivt slut på kontiuiteten i USA:s utrikespolitik och internationella ekonomiska politik.