Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Utbombade banker äntligen billiga

2008-06-04 12:07

De två svenska "problembankerna", SEB och Swedbank, fortsätter att notera nya årslägstanoteringar. Nu börjar de dock se billiga ut för långsiktiga placerare.

Kursfallet i SEB och Swedbank innebär att bankernas aktier fallit med 49 respektive 52 procent från toppnivåerna förra året. En titt på ett par nyckeltal indikerar dock att de kan befinna sig nära en botten.

När SEB-aktien bottnade hösten 1998, hösten 2001 och våren 2003 var direktavkastningen uppe omkring 6 procent. Idag är direktavkastningen cirka 5 procent.

Tittar man på värderingen av det egna kapitalet med nyckeltalet Kurs/JEK (kurs dividerat med justerat eget kapital) så var detta nere i 0,7 vid Asienkrisen och cirka 1 vid bottnarna 2001 och 2003. Idag ligger nyckeltalet på cirka 1,2.

För Swedbank finns tyvärr inte data lika långt tillbaka.

Vid börsbotten hösten 2002 var dock direktavkastningen uppe i nästan 6,4 procent, vilket är precis där den befinner sig idag. Kurs/JEK var nere på cirka 1,1, att jämföra med dagens dryga 1,0.

Ur ett historiskt perspektiv ser båda bankerna relativt billiga ut för långsiktiga placerare. Ytterligare kursfall går knappast att utesluta, särskilt för SEB:s del. En kurs ner mot dryga 100-lappen skulle inte vara anmärkningsvärt.

För långsiktiga placerare med likvida medel på kontot är bankerna värda en närmare titt. Räkna dock med att det kortsiktigt kan fortsätta att vara skakigt.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom