Arbetsrättsexperten topprekryterar i samband med att efterfrågan ökar

Arbetsrättsexperten är Sveriges största byrå inom arbetsrätt. Bolaget växer nu så det knakar och gör det genom topprekryteringar.

Johannes Merbom är VD för Arbetsrättsexperten och har själv en bakgrund där han tydligt sett vikten av professionell och personlig service när det kommer till arbetsrätt. Han kommer närmast från roller som vd inom media och fastighetsbranschen, med ansvar för bolag med omsättningar över 300 miljoner kronor per år och ansvar för flera hundra anställda. I Sverige har han bland annat arbetat som VD på Östersundshem och därefter som VD på Jämtlands tidning.

– Vi är verksamma i hela Sverige och finns för alla. Vikten av arbetsrätt kan inte lyftas nog – personer har rätt till en second opinion, oavsett om du är arbetstagare eller arbetsgivare. Oftast har det hänt något och den enskilda individen känner sig kränkt eller orättvist behandlad. Det kan vara allt från uppsägningar till att det utbrutit någon form av konflikt som är svår att begrava. Och är det så att man exempelvis har hamnat i konflikt så har vi en väldigt viktig roll i att ta hand om klienten och stöttar klienten i förhandlingsskedet. Går det inte att lösa i ett förhandlingsskede så är vi med upp till domstol men vår målsättning är alltid att lösa tvister genom förhandling, säger VD Johannes Merbom.

De senaste åren har man sett en ökning vad gäller omsättningen hos arbetsrättsliga byråer. Något som går hand i hand med efterfrågan. Arbetsrättsexperten är inget undantag. De senaste åren har bolaget vuxit till att bli Sveriges största arbetsrättsliga byrå och man rekryterar nu därefter.

– Vi verkar inom ett område som kräver sin expertis. Nu senast är vi väldigt stolta över att ha fått möjlighet att anställa till Arbetsrättsexperten Bo Villner som chefsjurist. Han har 40 års erfarenhet i branschen och en gedigen bakgrund och kunskap i ämnet. Vi behöver den här typen av medarbetare för att stå starka. Det är inte alltid enkla tvister vi arbetar i. Självklart rekryterar vi även mer juniora jurister men de seniora kunskaperna är ovärderliga i våran bransch och tillsammans blir det kraftfullt när vi alla möts under samma tak, säger VD Merbom.

Att hitta experter inom arbetsrätt utanför de större städerna är inte alltid lätt. Det här har Arbetsrättsexperten tagit fasta på. Därför erbjuder bolaget sina tjänster i hela Sverige. Något som visat sig uppskattas då man räknar med en årsomsättning på 55 miljoner kronor.

– Att få arbetsrättslig hjälp ska självklart inte bero på vart du bor. I samband med pandemin har vi alla blivit bättre på att sköta saker digitalt, så även rättsliga ärenden. Vi har även kontor runtom i Sverige om det är så att vi behöver ses men mycket går att lösa digitalt idag, avslutar Johannes Merbom, VD för Arbetsrättsexperten.

Arbetsrättsexperten har vuxit till att bli Sveriges största arbetsrättsbyrå och handlägger idag (omräknat till 12 månaders mått) över 1500 ärenden per år. Verksamheten har nyligen utökat stallet med flertalet rekryteringar. Byråns jurister har mångårig och bred erfarenhet från olika delar av arbetsmarknaden, och juridisk erfarenhet inom arbetsrätt och en rad olika yrken och rättsområden. Alla med en jur.kand i bagaget, som Elisabeth Kempe, som varit polisbefäl i över 28 år, hon tog sin juristexamen i 1993 och har en djupgående kompetens avseende människor genom ett yrkesliv som Polisbefäl, eller Henrik Blosfeld med sina 15 år med bl.a. EU-rätt inom myndighetsvärlden. Vi bygger ständigt på deras kompetens och våra medarbetare går ett utbildningsprogram på 24 steg inom arbetsrätt och förhandling. Arbetsrättsexperten ska vara det självklara valet, förklarar VD Johannes Merbom.