Bygger framtidens stad: ”Spännande och galet”

I Sigtuna byggs just nu en av Sveriges mest hållbara stadsdelar. Solfångarparker, bergvärmepumpar och ett modernt lågvärmenät gör att Sigtuna stadsängar ligger i absolut framkant vad gäller energilösningar. – Det här är vägen framåt, säger Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploatering AB.

Fokus för Stigtuna stadsängar, som det nya området heter, ligger på social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet – och de utvecklare som satsar på hållbar stadsutveckling premieras genom markrabatt.

Ett resultat av satsningen är en unik energilösning.

– När man bygger en helt ny stadsdel kan man också fundera över helt nya lösningar. Vi jobbar utifrån ett miljöcertifieringssystem som heter BREEAM Communities, som miljöcertifierar stadsdelar, berättar Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploatering AB.

En av innovationerna är en miljöanpassad närvärmelösning med 1 000 kvadratmeter solfångare. Solfångarna beräknas producera tillräckligt med värme för att tillgodose nästan hela behovet av uppvärmning och varmvatten till flerbostads- och småhusen under sommarhalvåret. Många sommardagar ger solfångarna dessutom överskottsvärme som kan utnyttjas senare under vinterhalvåret.

– Totalt står solfångarna för 40 procent av energiproduktionen för all värme och varmvatten, och 40 procent kommer från geovärmepumpar, vilket är solenergi lagrad i marken. Så i förlängningen kommer 80 procent av stadsdelens uppvärmning och varmvatten från solen. Det är spännande, galet och fantastiskt.

Lönsamt att skaffa solfångare

Den unika lösningen kommer från E.ON, och satsningen ligger helt i linje med den nya inriktningen på mer förnybart, lokal distribution och kundnära lösningar – gärna i partnerskap med kommuner eller andra aktörer.

– I samarbete med Sigtuna stadsängar har vi fått en unik möjlighet att utveckla framtidens värmenät där vi integrerar sol, värmepumpar och lågtemperaturnät. Genom ett nära samarbete mellan kund och leverantör kan vi tillsammans minimera användningen av resurser för uppvärmning och varmvatten, säger Teresa Mattisson, försäljningschef energilösningar på E.ON.

Ytterligare en fördel är att det skapats incitament för privatpersoner att installera solfångare.

– Har man egna solfångare på huset så går det att sälja sitt överskott tillbaka till stadsdelens nät för halva kostnaden av vad man köpte det för, oavsett när det sker, säger Kim Hultén.

Tror på smarta lyktstolpar

Han poängterar att miljönyttan som den nya energilösningen i Sigtuna stadsängar innebär är enorm.

– Och det är även vägen framåt för väldigt många andra områden. Det fungerar som ett exempel på att alternativa lösningar finns, samtidigt som du har en trygg aktör i ryggen.

Totalt kommer 900 bostäder att byggas i Sigtuna stadsängar, där de första flyttlassen går under andra halvan av 2018.

Och samtidigt som byggnationerna nu pågår för fullt tittar Kim Hultén på ytterligare innovationer.

– Ett projekt som jag tror mycket på är smarta lyktstolpar. Istället för att tända och släcka hundratals stolpar beroende på om det är ljust eller mörkt så behåller vi ström i dem även under dagen via en lokal fibersladd. Då skulle var tionde lyktstolpe kunna fungera som laddare till elbilar, eller som mast till det nya 5G-systemet, säger Kim Hultén.

Lär dig mer om geoenergi här

 

 

Uppföljning

Här ser du hur alla våra aktieråd har gått.

Analysarkiv

Portföljer

Uppsidan

Pref-guiden