Det svenska bolaget hjälper en ny generation latinamerikaner till egen bostad

Det svenska bolaget Tectona har sedan 2014 skapat möjligheter till bra boenden i Latinamerika. Med en marknad driven av ökad urbanisering och en snabbt förändrad demografi ser man stora möjligheter.

Latinamerika är en kontinent under förvandling. Nya generationer växer upp och önskar leva ett helt annorlunda liv än sina föräldrar. Dagens unga bryr sig mindre om tradition och kyrka. De vill i stället leva ett materiellt bättre liv än föräldrarna. Samtidigt sker en kraftig urbanisering, då de nya generationerna söker sig till stora städer som erbjuder karriär, kultur och nöjen.

Storlek på familj förändras mycket snabbt

Även familjernas sammansättning har snabbt förändrats. För endast 40 år sedan fick en vanlig kvinna i Brasilien i snitt sex barn – i dag är siffran endast 1,7 barn per kvinna. Orsaken är att unga tjejer vill göra karriär och jobba sig till en högre standard. Då passar inte alltför många barn in i bilden. Liknande utveckling ser man i hela Latinamerika.

Skapar möjligheter

Det svenskbaserade företaget Tectona har sedan 2014 byggt lägenheter för uthyrning till denna nya generation. De stora bostadslägenheter som tidigare har byggts, anpassade för stora familjer, passar helt enkelt inte Latinamerikas unga familjer längre. Eftersom familjernas genomsnittliga storlek krymper snabbt finns det i stället en stor efterfrågan på mindre lägenheter. Tectona, som verkat i det lilla men ekonomiskt snabbväxande centralamerikanska landet Panama sedan 2006, har sett att det här finns stora behov att fylla. Därför har man sedan 2014 skapat funktionella smålägenheter, anpassade för de nya mindre familjer och singelhushåll som växer fram.

07.jpgFunktionella lägenheter på under 35 m2 ger per kvadratmeter hyresintäkter som är i nivå med, eller till och med högre än, hyresnivåerna i centrala Stockholm. 

Det stora behovet av små lägenheter visar sig tydligt i hyresintäkterna för det svenska bolaget. Funktionella lägenheter på under 35 m2 ger per kvadratmeter hyresintäkter som är i nivå med, eller till och med högre än, hyresnivåerna i centrala Stockholm. På de bästa hyresobjekten erhåller bolaget över 6 000 kronor per m2 och år. Nyligen förvärvade bolaget ytterligare en fastighet med 42 stycken små lägenheter i Panama City. Förvärvspriset på denna fastighet är knappt 14 000 kronor per m2 och förväntade hyresintäkter är över 2 000 kronor per m2 och år.

Geografisk marknad

Orsaker till att bolaget valde att börja just i Panama är att landet är stabilt och välvilligt inställt till utländska investerare, enligt Tectonas vd Johan Skålén.

“Den demografiska skiftningen ser vi i hela Latinamerika och det finns många länder där behovet av små, funktionella lägenheter är stort. Vi valde Panama som första land att investera i eftersom Panama använder den amerikanska dollarn som valuta. Landet är mycket öppet, äganderätten är stark och det är dessutom ett land med politisk stabilitet och låg kriminalitet”, säger Johan Skålén.

Förbereder nya förvärv

Tectona har redan börjat förbereda för fler förvärv samt ombyggnation till små och funktionella lägenheter för att möta den växande efterfrågan. Bolaget genomför mellan den 16 oktober till den 5 november en aktieemission i syfte att fortsätta expansionen. Läs mer på www.tectona.se.

Läs mer på www.tectona.se.

RISKINFORMATION:

Detta är en annons från Tectona Capital AB. Artikeln är inte skriven av Affärsvärldens redaktion. Eftersom det här handlar om en investering i någon form vill vi påminna om att en investering innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.