Nattaro Labs gör IPO med produkter mot vägglöss

Att marknaden för skadedjursbekämpning mot vägglöss globalt uppgår till 15 miljarder kronor årligen kanske inte är så svårt att förstå om man en gång drabbats. Nattaro Labs går nu in på börsen med en naturlig och effektiv lösning på problemet.

Carl-Johan Gustafson är vd för Nattaro Labs. Med bakgrund inom internationell ekonomi från Lunds Universitet och som sälj- och marknadschef i olika bolag har han bred erfarenhet inom kommersialisering av både mindre privatägda bolag och storbolag. När han vid årsskiftet 2015/2016 gick in i rollen som vd för bolaget var det med fokus att ta den gedigna forskning som Nattaro Labs grundar sig på till marknaden.

– Nattaro Labs är grundat med utgångspunkt i forskning vid Lunds Universitet. Själva namnet står för nattro, alltså att få ro om natten och sova gott. Att ha en vetskap om att man har vägglöss eller att det kan komma vägglöss är psykiskt påfrestande och kan skapa oändliga sömnproblem. Vår innovation är sprungen ur gedigen forskning av och med ledande specialister på doftämnen, alltså feromoner, där man undersöker hur olika dofter som insekterna själva utsöndrar kan användas för att störa eller locka dem. Just vägglöss är speciellt svåra att locka i fällor då de inte utsöndrar sexualferomoner på samma sätt som insekter vanligtvis gör. Arten är också otroligt snabb att utveckla resistens mot bekämpningsmedel. Det här gör den extra svår att få bukt med. Vår forskning, att hitta lockande doftämnen och att använda effektiv bekämpning med naturämnet kiselgur, har fått fantastiska resultat. Vi har kunnat ta fram olika produkter som dels kan bekämpa men också förebygga, säger Carl-Johan Gustafson, vd på Nattaro Labs.

På kundsidan finns bland annat Anticimex och kunder inom besöksnäringen och fastighetsbranschen. Bolaget tittar nu även på möjligheterna att nå privatmarknaden. Med eget labb där det bor tiotusentals vägglöss är man expert på området och jobbar ständigt för att utveckla och ta fram nya metoder. Här är bolaget unikt i sin bransch.

– Marknaden för bekämpning av vägglöss är enormt stor och omsätter årligen 15 miljarder kronor världen över. Europa och Nordamerika står för närmare 75% av marknaden. För att nå ut på många olika områden har vi flertalet produkter i vår portfölj. Bland annat kombinerar vi vår produkt Nattaro Safe med golvlister för att förebygga angrepp och spridning i fastigheter. Vägglössen bekämpas redan inne i golvlisten utan synliga spår i rummet. Nattaro Safe är en otroligt smart produkt som är framtagen för att skydda exempelvis hotell, kryssningsfartyg och studentbostäder där vägglusangrepp är vanligt förekommande, säger Carl-Johan Gustafson, vd, Nattaro Labs.

Bolaget har säkrat patent i Europa, Ryssland och USA och fokuserar nu, i och med noteringen, fullt ut på internationalisering och kommersialisering.

– Vi har våra produkter och vi har testat konceptet både nationellt och internationellt. Vi vet att det finns en efterfrågan. Problemen med vägglöss är globala och våra produkter sticker ut på marknaden både i form av innovation och effektivitet. I och med noteringen kommer vi nu att fokusera på att skala upp verksamheten och jobba mer med internationalisering och kommersialisering på huvudmarknaderna Europa och USA, säger Carl-Johan Gustafson, vd, Nattaro Labs.

Läs mer om Nattaro Labs och deras produkter här.

Teckningstid: 8-19 november
Teckningskurs: 7 kr per unit. En unit består av en aktie och en teckningsoption.
Teckningspost: 600 units motsvarande 4 200 kr är minsta teckningspost.
Teckningsoptioner: Löptid 12 månader och strike 9 kr. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie.
Emissionsvolym: 2 142 856 units (motsvarande ca 15 msek) med möjlighet till ytterligare 428 570 units i övertilldelning (motsvarande ca 3 msek).
Notering: Spotlight Stock Market
Första dag för handel: Planerad till 10 december