Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"100 dollar per fat 2011"

2011-02-01 21:00

Per Lönn förvaltar Västra Hamnen Fondkommissions Awake Global Energy Fund med 250 mkr under förvaltning.

<p>Fonden har klättrat cirka 20 procent under det sista året. Ungefär som börsen. Kommentar?</p> <p>- Stockholmsbörsen är ingen relevant måttstock. Ett globalt energiindex (MSCI World Energy) steg under 2010 med 3 procent så jag är nöjd med fjolåret.</p> <p>Vad säger du om rapporterna så här långt?</p> <p>- Baker Hughes var först ut av servicebolagen och den såg bra ut.</p> <p>Oljepriset slog i ett tekniskt tak kring 93 dollar per fat och föll 10 procent på en vecka. Vad tror du om priserna framöver?</p> <p>- Oljan mer än halverades under 2008, dubblerades 2009 och steg med 20 procent förra året, så det är onekligen svårt att göra prognoser. Jag tror vi passerar 100 dollar per fat under 2011.</p> <p>Vad tror du om oljepriset på några års sikt?</p> <p>- Jag har svårt att se en tillbakagång till oljepriser under 60 dollar.</p> <p>Hur stor del av världens energibehov täcks av fossila bränslen i dag? Om tio år?</p> <p>- Olja står för en dryg tredjedel av den globala energikonsumtionen och tillsammans med gas och kol stiger siffran till över 80 procent. Flera prognoser pekar på att denna siffra inte sjunker nämnvärt de kommande tio åren, men jag har svårt att tro att det finns kapacitet att producera sådana mängder olja. Om efterfrågan överstiger utbudet borde priset fortsätta uppåt vilket är vårt långsiktiga grundscenario.</p> <p>Vilka trender ser du i branschen just nu?</p> <p>- Asiatiska energibolag med statlig uppbackning fortsätter sin jakt på råvaror för att säkra sin tillväxt. Det är ett mönster som inte bara gäller olja och gas utan råvaror i allmänhet. Detta är en trend som varit tydlig i flera år och som lär fortsätta.</p> <p>Hur påverkar jasminrevolutionen energipriserna?</p> <p>- Oroligheterna i Tunisien har inte direkt påverkat oljepriset men utbudsbalansen är känslig för störningar så om det sprider sig till större producentländer i regionen lär vi få se högre oljepriser.</p> <p>Vad har nu mest potential - oljebolag eller alternativenergibolag?</p> <p>- Om man tror på ett scenario med fortsatt höga energipriser borde det finnas utrymme för uppgång både i traditionell och alternativ energi. Vi ser fortsatt många intressanta bolag inom olja och gas som är vårt huvudfokus.</p> <p>Vilka aktier är dina favoriter just nu?</p> <p>- Interoil som är noterat i Oslo men som har verksamhet i Sydamerika. Värderingen är mycket lockande och intresset för länder som Peru och Colombia har verkligen ökat på senare år.</p> <p>Ni har en fjärdedel av era investeringar i Norge. Riskabelt?</p> <p>- Våra norska investeringar är huvudsakligen i producerande oljebolag med verksamhet utanför Norge.</p> <p>Svenska bolag?</p> <p>- Vi äger i stort sett bara utländska bolag. Enda Stockholmsnoterade innehavet för oss är Alliance Oil som egentligen är ett ryskt bolag.</p> <p>Vilka aktier är fullvärderade?</p> <p>- På lång sikt ska man nog sitta i samma båt som John Fredriksen, men på rådande nivåer har jag svårt att se någon uppsida i norska riggbolaget Seadrill.</p> <p>Vad tror du om börsutvecklingen i Stockholm under året?</p> <p>- Jag tror att det finns lite kraft kvar i återhämtningen men jag är inte lika positiv som många andra analytiker.</p>

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom