Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

3 frågor: vd Anders Nissen

2018-01-10 18:00
Vilka är nyckelfaktorerna för att vända hotell?

– De stora delarna är att ha en effektiv drift och rätt hotell­produkt, saker som vi på Pandox arbetat med i hela våra liv. Många av oss på den kommersiella sidan har haft ledande positioner i hotellbranschen, så när vi träffar stora internationella hotellbolag vet vi vad de talar om, om de är ärliga, och de vet att vi vet. Då blir kommunikationen oerhört mycket mer ­effektiv. Här kan jag förvånas lite över fastighetsbolag som väljer att gå in och köpa i vår sektor utan att ha tillräcklig industriell kunskap.

Så fastighetsinvesterare som köper in sig i den här starka fasen av hotellmarknads­cykeln lurar sig själva lite?

– Ja. Ser du till Stockholm och Köpenhamn så är det icke-industriella aktörer som står bakom huvuddelen av den hotellkapacitet som nu tillförs. Det tål att tänkas på. Vi har valt att inte göra några förvärv i Stockholm på många år eftersom vi har sett en trend med en tro på evig tillväxt, pressade yielder (avkastningskrav, reds anm) och investeringar enbart byggda på förväntningar om ­fallande räntor. Här har vi inte känt oss så bekväma, och har då i stället valt att förflytta oss ut i Europa, där prisbilden varit mer attraktiv. Den dag det ­börjar se mer attraktivt ut i Sverige och i Stockholm igen kommer vi naturligtvis åter att titta på dessa marknader ur ett förvärvs­perspektiv.

Storbritannien-/Irland-affären görs med samma partner som er stora Tysklandsaffär, Fattal. Varför samarbetar ni med dem igen?

– De goda kommersiella och samarbetsmässiga erfarenheterna från den affären gjorde det naturligt för oss att höra av sig till dem när den här möjligheten uppstod. Vi visste från början att vi behövde en partner med ett entreprenöriellt sinnelag för att hinna ro affären – på 9 miljarder (kronor) i fem olika ­länder – i land på bara nio veckor. Jag kan försäkra dig om att man inte fick speciellt mycket sömn under den tiden, men vi trodde på det, och vi lyckades få ihop affären tillsammans med David Fattal. Han är en superentreprenör, som lyckats expandera sin verksamhet i Europa på ett mycket imponerande sätt. Fattal har en finansiell stabilitet och stark kompetens inom både ­hotellverksamhet och hotellfastigheter.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom