Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

4 frågor: vd Höskuldur Ólafsson

2018-06-27 18:00

Hur robust är återhämtningen i den isländska ekonomin? Och bör några särskilda styrke- eller osäkerhetsfaktorer bevakas just nu?

– Vi ser återhämtningen som väldigt robust, och sammantaget förblir vi positiva till den isländska ekonomins utsikter. Alla ekonomiska indikatorer utvecklas hälsosamt: BNP fortsätter vara stark, med 3,6 procents tillväxt 2017, och väntas fortsatt ha högre tillväxttakt än både euroområdet och övriga Norden, med stöd från en modern ekonomi uppbyggd kring de fyra pelarna turism, havsmat, energi och kunskapssektorn. Den isländska ekonomins skuldsättning har också genomgått en betydande sänkning sedan finanskrisen, både för hushållen, företagen och i de offentliga finanserna. Hotbilden inkluderar potentiell oro på arbetsmarknaden, vilket skulle kunna driva upp inflationen, och att en stark valutakurs skulle kunna hämma turismen samt exporten.

Vilka är nyckelfaktorerna i Arion Banks konkurrenskraft, både på Island och internationellt?

– Vi har försprångsfördelar från att vara först på den isländska bankmarknaden. Vi var först med att ge ut euroobligationer (benchmark) efter finanskrisen, vi var en pionjär inom de isländska kapitalmarknaderna, en innovationsledare inom bolåneprodukter och nu först med att börsnotera en isländsk bank. Bland bankerna har vi förstaposition inom hushållsutlåning och vi är den största fondförvaltaren på Island.

Kommer Arion Bank hålla fast vid universalbanksstrukturen tills vidare, eller bör ökad specialisering förväntas när Islands bankmarknad återhämtas ytterligare?

– I nuläget ser vi inget utrymme för specialisering, givet den isländska ekonomins begränsade skala. Som banken med störst tjänsteutbud fokuserar vi på att Arion Bank ska vara en betydande spelare inom alla sektorer. Vi skulle kunna nämna vårt internationella fokus på utlåning inom sjömat, men den utgör ändå en väldigt begränsad andel av dagens lånebok.

Är Arion öppna för storskaliga banksammanslagningar på Island? Eller sammangåenden eller allianser med internationella banker?

– Vi fokuserar på Arion och värdet för Arions aktieägare. Vi ser en isländsk sammanslagning som osannolik på grund av konkurrensskäl. Internationella förvärv ska aldrig uteslutas, men vi ser inga sådana signaler i marknaden.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom