Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

4 frågor: vd Sverre Bjerkeli

2018-05-16 18:00

Har ni haft några särskilda förebilder som ni byggt Protector efter?

– När vi startade Protector var vi bara intresserade av att bygga ett kostnads- och kvalitets­ledande bolag som var mycket bättre än alla andra bolag som vi kunde namnet på. Efter de första 10, 100 och 1 000 kunderna och den första, andra och tredje miljarden i omsättning så har vi börjat få en bild av hur vi vill växa oss stora. Vi har då gradvis landat i något som ligger närmare en Berkshire Hathaway-tankegång jämfört med de nordiska försäkringsbolag som säger sig vilja ta noll investeringsrisk. Fram till att vi gick till börsen och tog in pengar 2007 hade vi haft alltför svag balansräkning för att investera i annat än statsobligationer. Sedan börsnoteringen har vi kunnat ta investeringarna till ett område som genererat en större del av vinsten än försäkringsverksamheten.

Warren Buffett eller Charlie Munger (Buffetts mångårige affärspartner)?

– Båda, men om vi måste välja en så väljer vi Munger med hans multidisciplinära förhållningssätt till investeringar samt rationalitet… We have nothing more to add.

Vad bör en privatinvesterare vara beredd på för att vara trygg i att investera i Protector på dagens börsvärdering?

– 60 till 70 procent av vår historiska intjäning fram till i dag har kommit från investeringar, kom ihåg det. Finansiell volatilitet kommer att inträffa och om du inte tål sådan volatilitet – håll dig borta. Så länge vi växer kraftigt (tvåsiffrigt) så måste du även acceptera en totalkostnadsprocent som ligger något högre än hos våra nordiska branschkolleger. Om du förstår och accepterar dessa två saker visar historiken att vi kan ge en mycket bra avkastning på din investering i Protector.

Långsiktigt, över en investeringscykel och givet er tillväxtstrategi, är 20 procents avkastning på eget kapital det viktigaste översiktliga målet att bedöma er på?

– Ja. Vi ska här försöka ha en ”allright” kostnadsprocent, men tillväxten blir det viktigaste för att driva en hög avkastning på eget kapital, det är de flesta är överens om. Når vi vårt mål om 20 procents avkastning skulle det innebära en fantastisk utveckling för aktieägarna. Om vi misslyckas och ”bara” hamnar på 15 procent så skulle det inte vara så illa det heller, särskilt i jämförelse med flertalet andra branscher, i Norden och på andra håll.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom