Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

5 frågor: vd Jesper Søgaard

2019-03-13 18:00
Better Collective

Vilka huvudsakliga konkurrensfördelar och strategiska resurser hjälper BC:s nuvarande affärsmodell till uthållig långsiktig organisk tillväxt samt lönsamhet, jämfört med övriga affiliate-branschen?

– Vårt starka fokus på sports betting, där positionen som världens största sports betting-affiliate är en tydlig fördel. Den ger oss möjligheter att förhandla fram attraktiva avtal med operatörer. Genom en kombination av organisk och förvärvsdriven tillväxt är vi i ledarposition på flera europeiska marknader. Genom att dela ’best practise’ mellan dessa marknader kan våra erbjudanden leverera mot våra användare, vilket gynnar våra operatörspartner.

Vilka är de största potentiella förändringarna på USA-marknaden för nätgambling under 2019–2020?

– Vi förväntar oss att fler delstater följer i New Jerseys fotspår. På kort sikt väntas Pennsylvania, West Virginia (affiliate-sidan) samt möjligen New York (delstaten) öppna upp för nätbaserad sports betting. Alla intressenter förbereder sig och alla uppdateringar kring det regulatoriska läget bevakas noga.

Beskriv en idealisk potentiell kandidat för BC att tilläggsförvärva?

– En ledande sports betting-affiliate i en marknad som är reglerad eller som står inför reglering i närtid. Därutöver är även andra faktorer attraktiva, såsom teknik och kunnande.

Varför organiserade ni er affär i europeiska geografier som leder till att ni redovisar, och betalar in, full normal bolagsskattesats? Och kan det bli till en framtida strategisk fördel gentemot konkurrenter med hög skatterisk, exempelvis baserade offshore eller på Malta?

– Från första början togs ett strategiskt beslut att bolagisera och förbli med vårt huvudkontor i Danmark. Vi anser att beslutet ger vår affär legitimitet och det speglar även våra skandinaviska värderingar. Även om skattesatsen må bli högre så finns där andra strategiska fördelar kring bland annat lånefinansiering, vilken är avgörande för vår förvärvsstrategi under kommande år.

Varför listade ni bolagets aktier i Sverige, av alla ställen?

– Nasdaq Stockholm har blivit en hubb för gambling-branschen. Därför såg vi det idealt i termer av att branschen är välkänd med ett kunnigt investerarkollektiv som kan förstå vår affär. Köpenhamn, som blev andrapristagare, skulle också ha erbjudit oss möjligheter, och vi gläds här över att se hur högklassiga danska investerare valde att följa med oss.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom