Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

5 frågor: vd Johan Menckel

2019-12-11 18:00
Konjunkturen börjar vända ned och vi ser en tydlig avmattning i fordonsproduktionen. Varför väljer ni att förvärva Aluminium Konin nu?

– Vi har känt till bolaget sedan en tid tillbaka och haft uppfattningen att det skulle vara ett väldigt bra komplement till vår affär i Europa. Det är en väldigt viktig affär ur ett strategiskt perspektiv, men det är först i år som säljaren gick med på att avyttra. Aluminium Konin kommer bredda vårt erbjudande av lösningar till elbilar, men också bidra med starka positioner inom andra nischmarknader som ger oss en god underliggande tillväxt. Delvis är det elektronikkomponenter, till exempel plattskärmar och tv-apparater, men också specialförpackningar, exempelvis kapsyler för vin som ska ersätta kork. Sedan stärker det självklart vår kärnaffär: värmeväxelsmaterial till bland annat bilkylare och andra värmeväxlare i en bil, produkter som elbilar kommer att behöva mer av. Samtliga dessa nischmarknader har starkare tillväxt än BNP.

I och med förvärvet ökar Gränges skuldsättning. Kommer ni att nå målet om att hålla en nettoskuld på 1–2 gånger justerad ebitda?

– Uppköpet sker dels genom egen finansiering, dels genom en nyemission på 2 miljarder kronor, där den största delen ska gå till just detta uppköp men som också ska ge pengar kvar för nya förvärv. Man får komma ihåg att vi har en väldigt hög kassaflödesgenerering i den underliggande verksamheten och att vi har en låg skuldsättning jämfört med våra konkurrenter i branschen. Vi har ett tydligt mål från styrelsen att vi ska ha en låg skuldsättning, så det är därför vi väljer att ta in pengar från marknaden för den här tillväxten.

Vilken effekt kommer förvärvet ha på Gränges försäljning respektive lönsamhet?

– Segmentet strukturdelar till elbilar förväntas växa med 15 procent de kommande åren, då en helt eldriven bil kräver ungefär 40 procent mer värmeväxelsmaterial än vad än vanlig bil med förbränningsmotor behöver. Aluminium Konin har haft en god lönsamhet, men Gränges kan tillföra mycket till bolaget, exempelvis förbättrad produktivitet och en tydlig hållbarhets­agenda, vilket jag tror kommer bli mycket viktigare för kunderna framöver.

Ni har guidat ned inför årets fjärde kvartal. Vad talar för att försäljningen tar fart nästa år?

– Vi har signalerat att vi ser en svagare marknad då den globala fordonsindustrin går ned, och det stämmer fortfarande i det korta perspektivet. Men man får komma ihåg att förvärvet ger oss möjlighet att växa kommande två–tre år – även om början av nästa år kan fortsätta vara svagt. Aluminium Konin går för fullt i dag och de har en bra orderstock som vi inte ser kommer att minska. Från 2021 blir det ju ganska tuffa krav på bilproducenterna, eftersom nya bilar som har högre koldioxidutsläpp än 90 gram per kilometer kommer att bötfällas. Bilarna behöver bli betydligt lättare för att kunna ligga under den gränsen och där blir strukturdelarna väldigt viktiga. Den här fabriken i Polen har väldigt bra förutsättningar för att ta del av den tillväxten, och man måste vara med på dessa plattformar och bli validerad nästa år och 2021. Strategiskt sett är det väldigt viktigt att kunna vara med när denna transformation sker i industrin.

Vad ligger i pipen för 2020?

– Jag vill slutföra förvärvet och ta del av de nya plattformarna som man sätter inom industrin, inte bara i Europa utan över hela världen. Sedan ser jag också fram emot en väldigt spännande tid i Nordamerika, där vi är färdiga med våra stora investeringsprogram och vi har en bra efterfrågan på sikt för de produkterna. Det är otroligt mycket fokus på omställningen mot elbilar nu, vilket gör att vi måste kunna erbjuda tekniskt avancerade lösningar och komma upp med nya produkter för just batterikylning. Där har vi satsat en hel del det senaste året. Aluminium kommer att efterfrågas mer, då allt fler komponenter i bilen kommer bestå av aluminium. Där har Gränges en väldigt intressant position, med global närvaro och avancerad teknologi. Vi får inte glömma bort Asien, som är den största marknaden totalt och jätteviktig för Gränges. Vi ju en global aktör, och även om detta är ett förvärv i Europa så är vi lika aktiva på alla marknader.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom