Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

6 frågor: vd Jan Häglund

2020-02-12 18:00
Jan Häglund, Enea.

Eneas bokslut fick kalla handen av marknaden. Vad tycker du om ert fjärde kvartal?

– Generellt sett var ju det ett starkt kvartal för oss. Vi nådde den högsta omsättningen vi någonsin haft i ett kvartal: 261 miljoner kronor. Det gör oss till ett miljardbolag på helårsbasis, trots att vi inte hade några stora affärer i det fjärde kvartalet. Efter de senaste årens förvärv har vi lite mer kvartalsvariation, eftersom det kan vara stora affärer som kommer eller inte kommer under vissa kvartal.

Men lönsamheten försämrades. Varför?

– Vi kom in på en rörelsemarginal på 21,8 procent. Det stämmer att det är något under årets medelvärde på 25,5 procent. Men det beror på att vi hade en engångseffekt för kostnadsavsättningar i samband med långsiktiga incitamentsprogram. Aktien har gått upp så mycket under slutet av året, vilket gör att vi måste sätta av lite mer pengar för program varav ett löper ut i maj 2020. Dessutom gjorde vi återlösen av ett stort lån. Det påverkar inte ebit, men tynger lite på vinst per aktie.

Kan du berätta mer om incitamentsprogrammen?

– Enea har alltid haft olika former av rullande aktieprogram för nyckelpersoner. De beslutas av bolagsstämman och det brukar vara två sådana program rullande. Nu råkar det vara tre program, eftersom ett extra tillkom 2018 i samband med ett förvärv. Det är alltså lite mer än vanligt och betyder att vi kontinuerligt sätter av kostnader för det. I kombination med att aktien stiger måste vi sätta av sociala kostnader, vilka ökade avsevärt under det fjärde kvartalet, ungefär 5 procent på marginalen.

Men det är en engångseffekt. Kommer ni återgå till den tidigare marginalnivån i kommande kvartal?

– Vi har ju såklart liknande incitamentsprogram framåt, och hur aktiekursen kommer vara kan man ju inte veta. Men Enea har en ambition att växa företaget och jag ser med tillförsikt på marknaden som vi adresserar. Det är spännande marknader, exempelvis 5g och cybersäkerhet, som vi ser fram emot att växa på, både organiskt och via förvärv. Det gör att vi drar upp investeringarna, eftersom vi ser så mycket spännande möjligheter. Vi ser fram emot att växa med god marginal. Styrelsen har satt upp ett rörelsemarginalmål på minst 20 procent.

Du skriver lite om motvinden i produktgruppen Operating System Solutions (OSS). Kommer ni skrota den på längre sikt?

– Nej, det är en förändring som sker steg för steg. Vår produkt används fortfarande av många, stora kunder ute i världen. Det är en successiv process där vi fortfarande tar nya kunder. Men vi vill vara tydliga gentemot marknaden med att trenden påverkar vår affär, att andelen OSS sjunker och att den kommer fortsätta sjunka.

Och ni gör effektiviseringar inom bolaget?

– Vi har flyttat kompetens från OSS-verksamheten och vi tar också en kostnadsreduktion därifrån. Det handlar om en anpassning till marknaden: vi har inget övergripande program, utan det handlar om att vi lägger våra investeringar där vi ser störst möjligheter, till exempel inom 5g. 5g-marknaden börjar sannolikt ta fart i år, för att sedan successivt växa under de kommande åren. Vi har också det som kallas virtualiseringsplattformar, som i viss mån är ett slags operativsystem, som används för att kunna använda applikationer på vilken hårdvara som helst. Det är ett erbjudande som är ganska unikt i marknaden.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom