Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

6 frågor: vd Jon Karlung

2019-11-20 18:00

Under senaste året har ni gjort helt om angående försäljningen av datahallsbolaget Elementica och nu ska det bli ett helägt dotterbolag. Vad hände?

– Till att börja med togs ju det beslutet för flera år sedan, vi ville renodla och plocka fram nya värden. Men vi kom till insikt om att det skulle bli för kostsamt och att det nog var en helt fel tanke från början. Om vi skulle ha gått igenom med beslutet hade vi varit tvungna att bygga upp ett helt nytt bolag, med dubbla kostnader utan några synergieffekter. Nu med ett helägt dotterbolag kan man använda krafterna som finns hos oss.

För ett år sedan hade ni också lämnat in ansökan om att börja starta upp projekt kring 5g. Vad händer där?

– De hänger lite ihop med frågan om monopol. 5g är ett spektrumband, där man kan säga att spektrumet framför allt används för mobilt bredband, mobiltrafik och radiotrafik. För att kunna köra 5g behöver man tillgång till det frekvensbandet, och när man säljer det så säljer man det i block så att teleoperatörer kan köpa ett visst frekvensomfång. Vi tycker att man borde tilldela detta spektrumband på ett mer rättvist sätt och inte sälja dessa block till en enstaka aktör. Så vitt jag förstår kommer man avsätta en delmängd av spektrumbandet till regionala aktörer, men jag tycker att de kunde ha avsatt mer. Men jag tror inte 5g-dörren är stängd. Vi är ett innovativt företag som gärna testar nya affärsområden – vi är som en egen inkubator för nya idéer.

Förra veckan släppte ni siffrorna för årets tredje kvartal. Vad är du mest stolt över?

– Vi har vänt den negativa lönsamhetsutvecklingen, som tidigare har kommit från främst tjänster i stadsnät. I början av året drabbades vi och våra konkurrenter av ganska stora avgiftshöjningar i stadsnäten, men nu har vi kompenserat oss för det. Vi har inte höjt de egna marginalerna, men den underliggande kostnadshöjningen från stadsnäten har vi lyckats minimera. Lönsamheten har förbättrats från årets första halvår och vi är på rätt väg, men vi är inte nöjda än.

Finns det en risk att underleverantörerna fortsätter höja priserna för er?

– Jag tycker att det är en uppgift för PTS (Post- och telestyrelsen, reds anm), och Konkurrensverket i viss mån, att se till att det inte blir så. En av deras uppgifter är att se till att de marknadsdominerande aktörerna inte bildar eller använder monopol som skadeskjuter möjligheten att konkurrera på lika villkor. PTS har en hemläxa att göra: de måste se till att man tittar på alla bitar i ledet. Nu granskar man bara nätägaren Telia, men man måste också undersöka situationen hos exempelvis kommunikationsoperatörer och hos oss tjänsteleverantörer. Men jag tror att de nu har höjt priserna tillräckligt på ett tag. Telia är ju ett statligt bolag och man kan inte höja priserna hur mycket om helst. Slutkunderna märker det.

Under nästa år kommer ni lansera era egna molntjänster. Kan man förvänta sig ett marginallyft eller kommer investeringarna i datahallen tynga lönsamheten?

– Jag räknar med ett marginallyft. Vi är helt obelånade och har en stor kassa, så jag tycker att det är bra att sätta pengarna i arbete på ett eller annat sätt. Vi vill inte utsätta oss för några onödiga risker – vi kommer absolut inte sätta i gång bygget om det visar sig vara för stor risk i det. Men jag tror att det finns en väldigt stor uppsida i projektet och att det kommer lyfta vår profil.

Bahnhof-aktien har handlats på Spotlight sedan listningen 2007. Är det läge för ett listbyte?

– Jag lutar alltmer åt att vi borde se över ett byte. Jag kan inte säga att det blir så, men vi ska ta en ordentlig genomlysning av alternativen under våren. Vi vill behålla den nerv och det entreprenörsmässiga driv som finns i bolaget, och vi vill inte tvingas till att vara fyrkantiga beroende på den marknadsplats vi är på. l

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom