Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

8 frågor: grundare och vd Johan Löf

2019-04-17 18:00

Hur ser du på potentialen i Raycare kontra Raystation?

– Raycare kan säkert bli större än Raystation på sikt, eftersom det är en bredare produkt. Vi har interna mål, men har valt att inte kommunicera något mål externt.

Kan man se på Raycare som ett affärssystem?

– Ja, vi brukar säga att det är som ett SAP för cancerkliniker.

Vad är styrkan med Raycare?

– En av de viktigaste bitarna vi framhåller med Raycare är att det är ett lärande system. Raycare sparar detaljinformation om varje behandling och följer sedan patienten hela livet. På så vis bygger vi upp en databas med behandlingsresultat för tusentals och framöver miljontals patienter. Den här massan av information gör att man får ett intelligent system som kan föreslå en behandlingsstrategi för nya patienter. Det går nämligen att hitta likartade patienter i den här enorma datamängden, och se vilka det gick bra för och vilka det gick dåligt för. Det är en revolution inom cancerbehandling. Nästan all denna data går förlorad i dag. Den enda gång du samlar upp data är när du gör kliniska studier. Men med vårt system blir varenda patient som går igenom Raycare en klinisk studie. Det kommer att göra enorm skillnad, och det är detta som våra stora kliniska partners förstår.

Vad är nästa steg för Raysearch på utvecklingssidan?

– Det naturliga vore att Raycare utvecklas till ett Hospital Information System (HIS) för hela sjukhuset. Det tittar vi på nu. På den marknaden har du aktörer som Epic och Cerner som är riktigt stora bolag. Men de har också gamla system, så där finns det goda möjligheter för oss.

Hur ser du på diskussionen om ert kassaflöde?

– Det har skrivits att vi inte får betalt av kunderna, vilket är felaktigt och helt absurt. Vi får alltid betalt av kunderna, det tar bara lite tid ibland för nya kunder. Historiskt har vi inte pressat på dem, men framöver kommer vi att jobba mer aktivt med det. Under de 20 år vi varit verksamma har våra kreditförluster varit mindre än 0,6 procent.

Handlar detta delvis om att ni, som uppstickaren som slåss mot två stora bolag, väljer att vara schysstare mot kunderna med betaltider?

– Vi har inte varit jättenoga med att kräva in betalning precis på dagen för vi vet att den kommer. Ofta är det de stora, välrenommerade sjukhusen i USA som betalar sent. Och vi har varit måna om att behålla dem när vi vunnit dem, så vi låter det ta sin tid. För pengarna kommer till slut. Det är också värt att påpeka att vi aldrig har förlorat en kund.

Hur ser du på MR-Linacs?

– Jag tycker inte att de behövs. Maskintillverkarna bygger kontinuerligt mer och mer avancerade maskiner, men det är inte där den stora effekten kommer. Maskinerna är tillräckligt bra i dag och det är i stället mjukvaran som är den stora framtidsgrejen. Allt går mot mer digitalisering, maskininlärning, datainsamling, big data, och att förstå vad man gör med patienterna, och att samla ihop alla data kring varje behandling.

Vad är den vanligaste missuppfattningen om Raysearch bland investerare?

– Finansmarknadens största misstag är att de inte förstår att vi är ett forsknings- och utvecklingsbolag som satsar hårt på framtida tillväxtområden. Till exempel är Raycare är en enorm satsning. Vanligtvis skulle bolag ta in massor med riskkapital eller göra en nyemission för att finansiera det. Vi utvecklar väldigt stora framtidsprodukter, huvudsakligen finansierat med egna medel, och går ändå med vinst. Vi är inte nöjda med marginalen hela tiden, men många missar att den påverkas negativt på kort sikt av våra stora investeringar i nya produkter.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom