Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

8 frågor: vd Håkan Jeppsson

2015-05-12 21:00
Kan nå målet. Det stora behovet av renovering och nybyggnation gör att framtiden ser lovande ut för fönsterspecialisten Inwido med vd Håkan Jeppson i spetsen. Foto: Inwido
Är du nöjd med utvecklingen så här långt?

– Efter många år med fallande tillväxt har marknaden kommit tillbaka. Detta tillsammans med effektivitetsåtgärder gjorde att 2014 blev ett väldigt bra år. Framför allt så var det fjärde kvartalet väldigt starkt. Vi är nu mer lönsamma än vi tidigare varit och är på väg i rätt riktning mot målet om 12 procents rörelsemarginal.

Vad har ni gjort för att förbättra lönsamheten?

– Vi har försökt att renodla vår strategi och rikta in oss mer på konsumentsegmentet och mindre industrikunder där lönsamheten är sämre. Under en lång period har vi sett över inköpet av material och minskat antalet fabriker. En annan faktor som förbättrat vår lönsamhet är att vi blivit bättre på prissättning.

Finns det mer att göra?

– Det är fortsatt en spretig ­affär efter alla förvärv som tidigare gjordes. Det finns mycket att hämta hem kring var produktion ska ske och en bättre samordning av sortimentet. Sen finns det möjligheter att hämta ut synergier och flytta produktion mellan olika fabriker.

Hur ser du på den nordiska marknaden?

– Det har varit väldigt blandat, men Sverige har varit starkast med hygglig tillväxt. Även Danmark ser bättre ut där nu även nybyggnadssegmentet börjat vakna till liv.

Varför går det inte lika bra i Norge?

– Där har det varit svårare, volymerna har fallit. Vi tror att det repar sig, men det kommer vara fortsatt svagt under en tid på grund av nedgången i oljeindustrin. Här finns också många mindre aktörer som slåss bakom den stora aktören Nordan som har runt 40 procent av marknaden. Vi slåss med ett tiotal mellanstora aktörer och ses som en utmanare.

Ni har gjort framsteg i ­Finland – varför?

– Marknaden har varit svag, men har möjligen nått botten. Vi har tagit marknadsandelar och är nu störst med ungefär halva den finska marknaden. Den finska aktören Skaala är nummer två, detta mycket på grund av att den största konkurrenten Fenestra gick i konkurs i början av 2014.

Vad hände med Fenestra?

– Bolaget var tidigare marknadsledare i Finland, men hamnade snett med sina investeringar och fick överkapacitet. De provade att sänka priserna, men vann inga marknadsandelar ändå. Förlusterna växte och de fick problem med balansräkningen. Trots försök med många ledningsbyten och flytt av produktion och försäljningar kom bolaget ingen vart. Det slutade med att banken tog över verksamheten.

Hur ser det ut på övriga marknader?

– Många marknader fick problem under finanskrisen, så vi har ägnat oss åt att städa upp sedan dess. Målsättningen har varit att göra break-even. Därför har vi valt att stänga vissa fabriker, flyttat produktion från England till Polen samt stängt verksamhet i Ryssland.

Jan Glevén

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom