Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

9 frågor: vd Henrik Borelius

2015-11-24 21:00
Foto: Anders G Warne
Socialdemokraterna vill inte ha bolag med vinster i välfärden. Vilket är det bästa argumentet för att köpa aktier i ett bolag med så pass hög politisk risk?

– Att Attendo uppfyller ett viktigt behov. Det privata alternativet är här för att stanna. I exempelvis Finland finns den här diskussionen inte alls och i Tyskland är 94 procent av boendena privata mot 16 procent i Sverige.

Hur utvecklas konkurrensen inom äldreboenden?

– Våra konkurrenter kommer att bygga mer nya äldreboenden än vad de har gjort hittills. Men det totala behovet av äldreboenden kommer samtidigt att öka med i storleksordningen 80 000 äldreboendelägenheter under de kommande 15 åren. Så sammanvägt är konkurrensen ungefär densamma – fler aktörer, men marknaden växer.

Vilken tillväxt räknar ni med?

– De senaste åren har vi haft en tillväxt på 7 procent, där 75 procent varit organisk och 25 procent kommit från tilläggsförvärv.

Varför finns ni inte på kontinenten, i Polen och Tyskland till exempel?

– Det är en möjlighet som öppnar sig med nya ägare. Ett av våra mål är att bli det största omsorgsföretaget i Europa till 2025. I dag är vi det fjärde största.

Var ska ni växa?

– Först och främst finns det väldigt mycket tillväxt att hämta i Norden där behovet av nya äldreboenden är stort. Dessutom är marknaden fragmenterad så det finns utrymme för kompletterande förvärv. Utanför Norden handlar det enbart om äldreboenden och där ska vi göra större plattformsförvärv. Tyskland är en stor marknad som är intressant ur ett förvärvsperspektiv. Och i Spanien och Italien flyttas ansvaret för äldre gradvis från familjen till professionella aktörer – där skapas ny marknad.

Vilka är fördelarna med ert boende jämfört med kommunala boenden?

– En av fördelarna är att vi bygger kanske 15 nya boenden per år medan en kommun bygger nytt, säg vart sjunde år. Vi skräddarsyr lösningar.

Ni skriver i prospektet att negativ kritik från medier kan få allvarligare konsekvenser än vad som är befogat efter omständigheterna. Vad menar ni?

– Det kan vara så att kritiken inte står i proportion till skadan. Utanför Attendo har vi diskussionen om Carema. Var den relevant eller inte? Jag tror inte alltid att den är det. Ibland kanske mediernas intresse inte står i proportion till det inträffade. Vi vill vara öppna och transparenta gentemot medierna.

Ändå har du fått kritik för att inte vara tillgänglig?

– Det kan vara olika personer som svarar på mediefrågor. I vissa fall är jag talesperson, men det kommer att variera från fall till fall.

Hur länge blir du kvar på företaget?

– Det bestämmer inte jag, men jag har varit här i 15 år och tycker att det är en stimulerande miljö att jobba i.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom