Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Affärsvärlden skapar svensk fondhistoria

2016-01-19 21:00

Nu lanseras Affärsvärldenfonden. Det är ett samarbete mellan fondbolaget Lundmark & Co och Affärsvärlden, vars börsredaktion sitter i fondens placeringsråd. Men äventyras Affärsvärldens publicistiska trovärdighet?

Det var Affärsvärldens börsredaktör Johan Högberg som kläckte idén till Affärsvärldenfonden för ett drygt år sedan. Tidningens börsredaktion har genom åren byggt upp en omfattande kunskap om börsen och har även en imponerande historik när det gäller de köp- och säljrekommendationer som publiceras i varje nummer.

Åren 2013 och 2014 steg exempelvis två av tre aktier som köprekommenderades mer än index på tolv ­månader – och vice versa när det gäller säljrekommen­dationer. Dessutom har tidningens så kal­lade aktiva portfölj slagit index varje år sedan starten 2008, förra året med över 25 procent.

– Det är ju ett oerhört starkt resultat, och vi anade ett intresse för en fond som skulle investera i enlighet med de modeller och principer som börsredaktionen tillämpar, säger tidningens chefredaktör Jon Åsberg.

– Så vi gjorde en marknadsundersökning bland läsarna som pekade på ett betydande intresse. Tanken med fonden är att låta läsare och sparare dra fördel av vår börskompetens på ett enkelt sätt.

Det är förstås ett stort steg från att skriva analyser och göra fiktiva aktieaffärer till att förvalta riktiga pengar. Och på det senare området saknar Affärsvärlden erfarenhet. Lösningen blev ett samarbete med Lundmark & Co Fondförvaltning som driver och förvaltar fonden.

– Vi sökte en erfaren förvaltare som för det första delar vår syn på placeringar. För det andra var det viktigt att förvaltaren verkligen ville satsa på detta och ge fonden sin fulla uppmärksamhet. Vi ville inte arbeta med någon storspelare där Affärsvärldenfonden skulle bli en av 50 fonder, säger Jon Åsberg.

Håkan Lundmark, som förvaltar Affärsvärldenfonden, har 30 års erfarenhet från finansmarknaden, varav 25 av inom kapitalförvaltning. Tillsammans med Affärsvärldens börsredaktion utgör Lundmark fondens placeringsråd som träffas cirka en gång i månaden för att diskutera marknadsläget och tänkbara investeringar.

Placeringsrådet är, precis som namnet antyder, en råd­givare som kan ge köp- ­eller säljrekommendationer. Sedan är det ansvarige förvaltaren Håkan Lundmark som bestämmer vilka investeringar fonden ska göra.

– Jag läser Affärsvärlden sedan många år och har följt deras modellportfölj. Det är duktiga och bra analytiker som jobbar på tidningen. När förslaget dök upp tyckte jag att det var en jättebra idé. Det är svårt att komma på nya fonder, men eftersom detta är landets mest seriösa affärstidning har vi ett bra varumärke att bygga fonden på, säger Lundmark och tillägger:

– Eftersom vår Europafond inte placerar i svenska aktier är Affärsvärldenfonden ett perfekt komplement till vårt övriga utbud.

Fonden har en investeringspolicy som fastställer vilka typer av aktier och bolag den ska placera i. Nyckelordet är långsiktighet. Investeringshorisonten är 3–5 år framåt i tiden och förvaltaren och placeringsrådet ska leta ­efter såväl större som mindre bolag med långsiktig och beständig omsättnings- och vinsttillväxt.

– Det ska vara kvalitetsbolag , men inte till vilka priser som helst. Intressanta möjligheter uppstår många gånger när fina bolag möter viss motvind. Den kortsiktiga aktiemarknaden har en tendens att överreagera och sänka sådana aktier för mycket, säger Johan Högberg, börsredaktör på tidningen och alltså medlem i placeringsrådet.

– Många fonder har antingen bara stora bolag eller bara mindre bolag. Vi vill föreslå intressanta aktier i alla kategorier. Många förvaltare har så mycket pengar att de inte är intresserade av bolag med ett börsvärde på ett par hundra miljoner kronor. Vår tanke är att i ett tidigt stadium upptäcka välskötta småbolag.

Enligt investeringspolicyn finns också ­parametrar för bolag som fonden generellt ska undvika.

– Det är bland annat företag som har betydande långsiktiga lönsamhetsproblem och svaga finanser, som är väldigt beroende av råvarupriser eller av att någon specifik ny teknologi ska slå igenom, säger Håkan Lundmark.

Att en tidning har kopplingar till en fond är dock inte helt okomplicerat eftersom det skulle kunna uppstå intressekonflikter. När Affärsvärldens börsredaktion publicerar en köprekommendation är det inte ovanligt att kursen stiger med 5–10 procent, i synnerhet om det gäller mindre bolag.

Rent hypotetiskt skulle börsredaktionen kunna föreslå en aktie i placeringsrådet som förvaltaren sedan investerar i. Ett par dagar senare publiceras en köprekommendation på samma aktie i tidningen varvid kursen stiger och fonden gör en vinst. Men att agera så kallas för frontrunning, vilket är olagligt.

– Det är just för att undvika sådana ­situationer som fonden och Affärsvärlden är helt åtskilda. Lundmark & Co bevakar fondspararnas intressen medan vi på tidningen alltid har läsarnas intressen för ögonen. Vi yppar aldrig för någon utomstående vilka aktier vi är på väg att analysera i tidningen, och än mindre om det kan tänkas bli en köp- eller säljanalys. Den regeln gäller självklart också i placeringsrådet. Börsredaktionens rekommendationer där utgår från det som redan har analyserats i tidningen, säger Johan Högberg.

Inte heller Håkan Lundmark är orolig.

– Lundmark & Co verkar under reglerna från Finansinspektionen och om jag skulle få reda på sådan förhandsinformation från placeringsrådet, då skulle jag bli en insider och då får jag inte agera. På så sätt löser frågan sig självt, säger han.

En annan potentiell intressekonflikt kunde vara att börsredaktionen sätter köp i stället för sälj på en aktie som finns i fonden, för att inte sänka aktien så att fonden förlorar pengar.

– För det första vet ju inte vi på tidningen exakt vilka aktier som faktiskt finns i fonden en given dag. Det är Håkan Lundmark som fattar de besluten, säger Johan Högberg

– Men framför allt vore det extremt kortsiktigt och dumt att agera så. Om Affärsvärlden börjar ­rekommendera aktier mot bättre vetande så försvinner snart både vår trovärdighet och vår fina historik. Det skulle skada både tidningen och fonden.

Ni är ändå journalister och inte fond­förvaltare. Hur ser du på risken att tidningens publicistiska trovärdighet påverkas av Affärsvärldenfonden?

– För oss gäller det att fortsätta upprätt­hålla ett bra track-record gentemot våra läsare. Både i vår aktiva portfölj och i våra rekommendationer i tidningen. Om fonden rusar i höjden samtidigt som våra övriga produkter börjar gå dåligt har vi skjutit oss i foten.

Enligt Jon Åsberg kan Affärsvärldenfonden på sikt bli ytterligare en intäktskälla för tidningen.

– Vår förhoppning är förstås att fonden presterar bättre än index och att många vill spara i den. Men fonden måste bli rätt stor innan den ger några större belopp. Fast om vi kommer dit om några år så innebär det att fonden bidrar med resurser att utveckla tidningen och vårt digitala erbjudande.

Formellt startade Affärsvärldenfonden redan vid årsskiftet och är nu öppen att ­investera i.

Tanken är att fonden inom kort ska finnas tillgänglig via fondtorg som Nordnet, Avanza och PPM, samt för direktinsättningar via hemsidan affarsvarldenfonden.se.

Affärsvärldenfonden

Startades 31 december 2015.

En svensk aktiefond som även får placera en del av kapitalet i övriga nordiska länder.

Inriktning: Undervärderade kvalitetsbolag med stabil omsättnings- och vinsttillväxt.

Tre till fem års placerings­horisont.

Drivs och förvaltas av Lundmark & Co Fondförvaltning som står under Finansinspektionens tillsyn.

Ansvarig förvaltare är Håkan Lundmark med 25 års erfarenhet av fondförvaltning.

Affärsvärldens börsredaktion sitter i fondens placeringsråd tillsammans med Håkan Lundmark.

Rådet håller regelbundna, protokollförda möten ungefär en gång i månaden.

Fonden tar emot direktinsättningar och väntas inom kort finnas på Nordnets, Avanzas och PPM:s fondtorg.

Hemsidan har adress: affarsvarldenfonden.se

Tomas Nilsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom