Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Balder är favoritaktien"

2011-03-22 21:00

Gunnar Lindberg förvaltar Länsförsäkringar Fastighetsfond på 4,3 miljarder kronor hos Alfred Berg.

<p>Er avkastning under 2010 var 48 procent vilket var mycket bättre än konkurrerande fonder och jämförelseindex. Ert framgångskoncept?</p> <p>- Under 2010 satsade vi tidigt på bolag med lite mer skuldsättning som Balder och Sagax. Vi bedömde att räntan skulle vara låg en längre period, som innebar att när marknaden insåg detta fick dessa bolag en extra skjuts. De var dessutom underanalyserade småbolag.</p> <p>Hur ser du på börsen i nuläget?</p> <p>- Den är översåld i dagsläget med tanke på den omvärld vi har haft. Självklart är det en reaktion på det som vi har sett i Nordafrika och Japan. Och det är tragiska händelser. Men sett till värdering är börsen översåld i dagsläget.</p> <p>Var befinner vi oss i konjunkturcykeln?</p> <p>- Jag gör ingen annan bedömning än den som makroekonomerna gör. Det vill säga en världsekonomi som visar en tillväxt på cirka 4 procent. Och det skall till mer negativa händelser för att kraftigt ändra den bilden.</p> <p>Hur ser du på fastighetsmarknaden i år?</p> <p>- I grunden positivt. Vi har bra bolag med starka kassaflöden och balansräkningar. Och även hyresgäster som mår bra. Makroekonomin i Norden och Sverige ser bra ut. Sen vet vi att i ett läge där räntorna ska höjas blir det en prövning av kurserna. Men aktiemarknaden har diskonterat Riksbankens räntebana. Skulle räntebanan avvika kraftigt uppåt från den så blir det en negativ reaktion i sektorn.</p> <p>Hur är din syn på Riksbankens räntebana?</p> <p>- Jag har ingen avvikande syn på den.</p> <p>Vilka är era största innehav i fonden i dag?</p> <p>- Fabege och Balder, där Balder är favoritaktien trots den stora uppgången. Balderaktien är attraktiv på såväl pris/kassaflöde som pris/substansvärde. De har även en bra mix av bostäder och kommersiella fastigheter. Största kunden motsvarar 1 procent, vilket är bra ur risksynvinkel och lägre än vad marknaden tror. Dessutom med en aktiv huvudägare, vilket är positivt. </p> <p>Vilka fler innehav har ni?</p> <p>- Vi har även Wihlborgs och Hufvudstaden som större innehav. Vi har viktat upp i Hufvudstaden. Det här året kanske vi inte har samma koncentration på högbelånade innehav jämfört med förra året. Vi följer med räntetrenden mer och då är Hufvudstaden ett bra val. Lågbelånat och som bör ha möjlighet att höja hyrorna i centrala Stockholm.</p> <p>Ser du några strukturaffärer i sektorn i närtid?</p> <p>- Ja, jag kan se att bland en del av de mindre bolagen finns en strävan att bygga större bolag. </p> <p>Något specifikt bolag du tänker på?</p> <p>- Corem till exempel.</p> <p>Någon fastighetsaktie man skall undvika?</p> <p>- Allokton, som vi har lyckats undvika. Med tanke på det lilla bolagsuniversum som vi har att välja bland så är vi med i de flesta bolagen. Det handlar mer om hur vi relativviktar innehaven. Vi har även möjlighet att ha upp till 30 procent i övriga Norden och vi kan även investera i byggbolagen. Vi använder till exempel Skanska som likviditetsreserv. Bland annat för att kunna parera de kraftiga svängningar i likviditet som PPM-förvaltarna ger upphov till.</p>

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom