Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Billigt och gratis vinner mark

2013-01-29 21:00
Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX

Förra året sökte sig fondspararna till passivt förvaltade indexfonder och globalfonder.

Förra året nysparades sammanlagt 75 miljarder kronor i Sverige. Av de närmare 31 miljarder kronor som svenskarna investerade i aktiefonder gick största delen till globalfonder. Samtidigt hamnade 57 procent av det som placerades i aktiefonder i passivt förvaltade indexfonder.

– Indexfonder utgjorde vid årsskiftet närmare tio procent av aktiefondförmögenheten efter ett nettoinflöde under 2012 på drygt 17 miljarder kronor, konstaterar Fredrik Pettersson, chefsanalytiker vid Fondbolagens förening.

Lannebo Fonder, som är inriktat på aktiv förvaltning, är ett av de bolag som har drabbats av fondspararnas ökade intresse för passivt förvaltade indexfonder. Vd Göran Espelund tror att en förklaring till populariteten är förbudet mot massbyten hos Premiepensionsmyndigheten.

– Många PPM-förvaltare ombildade sig och startade fond-i-fonder som investerar i ETF:er. Det har vi märkt i form av utflöden i våra fonder, säger Göran Espelund.

En annan förklaring kan vara den tidvis heta debatten om fondavgifter. När den avgiftsfria indexfonden Avanza Zero lanserades för snart sju år sedan blev den starskottet för en trend som vuxit sig allt starkare under det senaste året.

I dag erbjuder även SEB, Handelsbanken och Brummer & Partners liknande så kallade gratisfonder. Senast ut är Scentia som vid årsskiftet meddelade att fondbolaget under 2013 tar bort avgiften på sina fem ”insider”-fonder, som finns i USA, Kanada, Australien och Storbritannien. Gemensamt för fonderna är att de följer börs­företagens insiderhandel och agerar efter det.

Syftet är givetvis att locka till sig kapital. Men till skillnad från andra avgiftsfria fonder handlar det i det här fallet om aktivt förvaltade fonder.

– Vi hoppas att vi kan göra Scentia känt för den breda sparar­kretsen. Man kan säga att vi gör det avgiftsfritt att prova på våra fonder, säger Erik Lidén.

Han tror att den främsta anledningen till intresset för indexfonder, som utgör merparten av de avgiftsfria fonderna, är att många fondsparare vill ha en exponering mot en utländsk marknad.

– Problemet är att man inte vet vilken förvaltare man ska välja, samt en misstro kring fondförvaltning generellt, säger han.

Då statistiken visar att de flesta fonder lyckas sämre än index tycker han att fondbolagen har sig själva att skylla till viss del.

– Men det många glömmer är att man med en indexfond nästan är garanterad en avkastning sämre än index eftersom de alltid har en viss avgift.

Om man tror att det finns förvaltare som faktiskt slår index på den marknad där de är verksamma bör man självklart leta bland aktiva förvaltare. Annars är rådet att välja indexfonder.

– Nu är jag ju part i målet, men ska man välja aktiv förvaltning så ska man kräva att förvaltaren tar ut en rörlig avgift när han eller hon slår index. Utan en sådan avgiftsstruktur är det som att signalera att man inte tror man kan slå index, och då gör man det sällan heller, säger han.

Vid sidan av globalfonder sökte sig fondspararna förra året även till fonder som placerar i Nordamerika, Europa och tillväxtmarknader. Däremot lämnade de i stor utsträckning kategorin ”Global & Sverige” som huvudsakligen består av gamla allemansfonder.

Nettosparande i fonder 2012, miljarder kronor

Totalt fondsparande i dec Exklusive PPM i dec Totalt 2012

Aktiefonder 27,0 7,2 30,8

Blandfonder 10,6 2,2 34,6

Obligationsfonder 2,0 -1,0 20,8

Penningmarknadsfonder -2,3 -2,5 -5,3

Hedgefonder -0,2 -0,2 -6,2

Övriga fonder -0,3 -0,3 -0,1

Summa: 36,8 5,4 74,5

Källa: Fondbolagens förening

Karin Anrell

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom