Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Biophausia största missen"

2011-04-05 21:00

Daniel Lindkvist, förvaltare vid Tangentfonden med 430 miljoner kronor i förvaltat kapital.

<p>134 procent 2009, 34 procent 2010 och 10 procent hittills i år. Tänker du ibland att det inte går så bra framöver?</p> <p>- Tvärtom. Jag tycker alltid att det kunde ha gått bättre än vad det har gjort. Det finns mycket jag kunde ha gjort annorlunda under fjolåret, till exempel fick jag handfast lära mig att marknaden inte lägger märke till tillväxten i tillväxtbolag om de pressas av valutaeffekter. </p> <p>Ändå går det bra?</p> <p>- Jag köper tillväxtbolag. Bolag med skalbarhet och hög vinsttillväxt. Stabila bolag med p/e 10 och direktavkastning på 4 procent är inget prioriterat område för mig.</p> <p>Vilka minor har du gått på?</p> <p>- I den långsiktiga delen av portföljen blir ungefär tre av fem affärer i närheten av det jag hoppats på. Två blir alltså fel på något sätt. En av de större missarna var Biophausia där vi tappade 20 procent under inledningen på förra året. Vi trodde på ledningen, men planerna höll inte.</p> <p>Hur många olika aktieslag har ni?</p> <p>- Vi strävar efter att ha omkring 20, men just nu är det närmare 30. Vi har ett 40-tal bolag på en bruttolista som vi följer.</p> <p>Ni har handel i fonden en gång i månaden. Ovanligt, eller?</p> <p>- Det ger oss en flödesfördel. Jag vet i god tid hur mycket pengar som kommer in och som ska betalas ut. Jag behöver sällan sälja om jag inte vill, utan kan utnyttja svängningar i marknaden. </p> <p>Vad gjorde ni efter jordbävningen i Japan? </p> <p>- I samband med oroligheter i marknaden brukar vi köpa aktier som tidigare varit svåra att köpa. Det lyckades vi ganska bra med denna gång och köpte bland annat mycket it-konsulter, som Addnode, där säljintresset tidigare varit måttligt.</p> <p>Vilka är era fem största innehav? </p> <p>- Fastighetsbolaget Corem, Biogaia, Proact, Net Entertainment och finansföretaget Catella.</p> <p>Fastigheter?</p> <p>- Fastigheter är inget stort i fonden. I december tjänade vi mycket pengar i Balder, men dem har vi lämnat nu. Poängen i sektorn har varit att äga bolag som har framgångar i sin verksamhet och samtidigt hävstång från belåning, vilket gör att substansvärdesutvecklingen blir stark. Corem är ett sådant exempel just nu där jag tror att marknaden underskattar de positiva effekterna av bland annat vinster från intressebolaget Klövern och räntehedgar som låser räntorna på låga nivåer i flera år.</p> <p>Vilka är dina bästa aktietips just nu?</p> <p>- Konsulterna som handlas till runt 11 gånger vinsten för helåret 2011 och som väntas kunna utvecklas i linje med en stark vinstutveckling i år. Bolagen kan alltså värderas upp ganska mycket utan att p/e-talen behöver stiga. Dessutom Swedol, en Clas Ohlson för proffsen. Bolaget tar marknadsandelar just nu, är lågt värderat till p/e 15 med stark vinsttillväxt och gynnas dessutom av att inköpen till stor del sker i dollar. Net Entertainment står inför ett mycket spännande andra halvår och Catella är för lågt värderat. </p> <p>Hur går börsen resten av året?</p> <p>- Jag tror på en svagt positiv utveckling under resten av året. Men däremellan kan det eventuellt bli en upprepning av förra sommaren med tidvis branta upp- och nedgångar.</p>

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom