Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Blankning för osäkra börstider

2019-11-06 21:45

Ligga kort, eller blanka aktier, kan vara ett väldigt användbart instrument i osäkra börstider. Och det finns mer att göra än att bara spekulera i en nedgång.

Att sälja aktier man egentligen inte äger utan bara har lånat har varit tillåtet i Sverige sedan 1991. Det är populärt bland i synnerhet hedgefonder eftersom det möjliggör en vinst även på aktier som faller i värde.

Option och terminer på enskilda aktier kan ge samma effekt men är mindre flexibla och precisa, inte minst när det gäller hur länge man vill ligga på en kort position.

Även privatplacerare kan blanka aktier via till exempel Nordnet och Avanza. Enligt Johan Tidestad på Nordnet är det dock inte särskilt vanligt, omkring 2 procent av deras kunder gör det och trenden har pekat nedåt på senare år.

Atlas Copco, JM, Investor, Lundberg och H&M hör till de aktier som just nu blankas mest hos Nordnet.

På Avanza är andelen kunder som blankar försvinnande liten, enligt Johanna Kull, och man har ingen statistik över vilka aktier som blankas mest.

Rent praktiskt går blankning till så att man lånar aktier av någon annan som man sedan säljer. Då uppstår ett kassaflöde för de aktierna man säljer som motsvarar försäljningssumman, och det kapitalet disponerar man tills aktien köps tillbaka. Kostnaden för att låna aktier är hos Avanza 1,5 procent för storbolagsaktier och 3 procent för övriga, hos Nordnet 3 procent för alla aktier, räknat som årsränta.

Dessutom måste man ställa säkerhet eftersom en blankning kan leda till avsevärda förluster om aktien inte sjunker som man hoppats. En aktie kan aldrig sjunka mer än 100 procent, men uppsidan är obegränsad. I synnerhet kan ett oväntat bud på ett bolag som blankats ställa till det, då aktien då snabbt rusar iväg och oftast inte kommer ned igen.

Grunden i blankning är att hitta aktier man menar är på tok för högt värderade av någon anledning och att marknaden inte insett det ännu. Det som gett blankning dåligt rykte i vissa kretsar är att det ibland har lett till att aktier har baktalats och att rykten spridits för att trycka ned en aktie.

Bland de aktier på börsen som är mest blankade i dag finns Intrum Justitia med 11 procent av aktierna, Saab med 4,5 procent, Ica med 3 procent och Billerud Korsnäs med 3,5 procent. Det är nästan uteslutande nordiska och utländska hedgefonder som sitter på positionerna som en del i sin strategi.

Det finns en uppsjö derivatprodukter, främst optioner och så kallade ETP:er, börshandlade produkter som terminer och warrants som också ger möjlighet att tjäna pengar på aktier som faller, och som till viss del ersatt blankning.

Förutom att blanka en enskild aktie kan det vara intressant att blanka hela börsen om man tror att risken är betydande för en nedgång. Det görs enklast via börshandlade fonder. Har man en hyfsat spridd portfölj som man gärna har kvar, går det att säkra den genom att till exempel belåna portföljen och sedan köpa XACT Bear 2 så att den utgör en fjärdedel av portföljen. Eftersom fonden har en hävstång så tar en uppgång eller nedgång på börsen i stort sett ut varandra. Dock bygger XACT Bear 2 på OMX 30, vilket är ett smalare index än den breda börsen.

Effekten som det skapar är att man relativt enkelt kan kliva på och av börsen utan att likvidera portföljen.

Kristoffer Tripplaar/Sipa USA/TT Alexander Larsson Vierth/TT Simon Rehnström/SVD/TT Janerik Henriksson/TT Henrik Montgomery/TT

Spekulera i rabatten

Blankning används främst för att kunna spekulera i en nedgång i en aktie. Det går dock att använda blankning för att spekulera i ett annat fenomen på börsen, den så kallade investmentbolagsrabatten.

Den innebär att substansvärdet av det som investmentbolaget äger handlas till en rabatt på börsen. Särskilt tydligt är det i fallet Industrivärden, som bara äger en handfull betydande poster i börsnoterade bolag och har en lite nettoskuld.

I dagsläget ligger rabatten på omkring 15 procent, det vill säga att köpa en aktie i Industrivärden ger ett knippe aktier som på börsen kostar 15 procent mer. Rekommendationer att köpa investmentbolag handlar ofta om att rabatten är hög, och den varierar också kraftigt. Enligt Ibindex, som för statistik på investmentbolag, så ligger snittet för Industrivärdens rabatt på 11,7 procent de senaste tre åren, men den har svängt mellan 23,6 procent och minus 0,6 procent.

Ett sätt att spekulera i att rabatten ska minska är att blanka samma innehav som Industrivärden har och sedan köpa aktier i Industrivärden. Kapitalinsatsen blir negativ. I exempel i grafen härintill blankas Industrivärdens portfölj på 184,7 kronor per aktie medan Industrivärden köps för 160,2 kronor. Det blir alltså 24,5 kronor per aktie kvar att investera i annat.

Vad som i praktiken hänt är att ett nytt instrument som bygger på rabatten i Industrivärden har skapats och som inte kräver något kapital. Har man en stark tro på att rabatten är på väg upp eller ned så kan det vara intressant, och särskilt i tider av en orolig börs, eftersom det skapade instrumentet inte speglar börsens utveckling.

I stället för att köpa ett investmentbolag med den primära motiveringen att rabatten är hög så kan man alltså spekulera i rabatten utan att utsätta sig för den allmänna börsrisken. Det är inte något långsiktigt sparande, utan ett instrument för att mer kortsiktigt dra nytta av rörelser i ett investmentbolags rabatt, utan kapital.

Jan Lindroth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom