Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Börsen har slutat fungera"

2013-01-15 21:00
Foto: Matilda Lindwall

Kortsiktiga aktieägare har underminerat tilltron på börsen och företagen investerar för lite i hållbar vinsttillväxt. Det anser Sophie Nachemson-Ekwall, doktor i företagsekonomi, aktuell med en ny avhandling.

Det kan låta som ett stort steg att erövra en doktorstitel i företagsekonomi efter 25 år som journalist. Men Sophie Nachemson-Ekwall, som halkade in på journalistbanan direkt efter sin civilekonomexamen på Handelshögskolan, är i själva verket tillbaka där hon började.

Sedan hon lämnade jobbet på Dagens Industri för två år sedan har hon på heltid skrivit klart sin avhandling om fientliga bud på Stockholmsbörsen. Den pekar på att den svenska bolagsstyrningsmodellen skapat ett för stort utrymme för kortsiktiga aktieägare.

– Som ekonomijournalist kände jag att börshandeln hade blivit raison d’être. Kursen blev en indikation på en bra affär. Det var så onyanserat. Det var som om själva företaget inte fanns, säger Sophie Nachemson-Ekwall.

När företagsledare på 1990-­­talet i allt större utsträckning tvingades fokusera på sina aktieägare var det en reaktion på den tidens inriktning på storlek och konglomerat. I dag har i stället det marknadsliberala tänkandet gått för långt, anser den tidigare Affärsvärldenmedarbetaren.

Kombinationen av kortsiktiga investerare och uppköpsregler som i första hand ska främja börshandel gör att företagen investerar för lite i långsiktig vinsttillväxt, anser hon.

– Varför har vi så få nyintroduktioner? Varför har börsen slutat fungera? Jag tror att den viktiga tilliten mellan aktieägare, styrelse och företagsledning gått förlorad. Och börsen har svårt att skydda småaktieägare som är så viktiga för tilltron till börsen.

De senaste månadernas utdragna strid mellan Arctic Paper och Rottneros, där polska Arctic Paper lagt ett fientligt uppköpsbud på den svenska pappersmassatillverkaren (läs mer på sid 16), är ett bra exempel på de friheter som den svenska bolagsstyrningsmodellen ger en huvudägare som inte känner sig pressad att bry sig om övriga mindre aktieägare, säger Sophie Nachemson-Ekwall.

– Budet visar väldigt tydligt på hur omöjligt det är att vara en oberoende ledamot i svenska bolagsstyrelser. De kan i princip bara hålla tyst eller lämna styrelsen. Deras roll måste stärkas.

Hon vill se en bolagsstyrning som underlättar för börsbolag att agera mer långsiktigt och odla hållbara relationer till underleverantörer och anställda.

– Vi måste bygga en kapitalmarknad som utgår från företagens värdeskapandeprocess. I den miljön måste inte alla bolag komma med kvartalsrapporter. Vi har byggt in en kortsiktighet i hela vår ekonomi, både inom staten och på börsen. Pendeln måste slå tillbaka och vi måste lugna ned oss lite.

Matilda Lindwall

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom