Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Börsen kommer att fortsätta upp i år”

2018-06-13 18:00
Etta igen. Årets analytiker alla kategorier: Lena Österberg. Foto: Jörgen Appelgren

Tre frågor till Årets analytiker Lena Österberg på Carnegie.

Vad tror du om framtiden för aktieanalys? Fler eller färre analytiker på marknaden? Mer betald analys?

– Bra analys som tillför läsaren något nytt och värdefullt finns det alltid en stor efterfrågan på, och det är det vi försöker erbjuda. Dussinanalys utan större djup eller eftertanke finns det ingen poäng med att skriva, för ingen läser sådant. Med Mifid kom en tydlig och separat betygsättning av analysen, och för att rankas högt behöver man bredd i ett antal bolag man bevakar, och duktiga, seniora analytiker med djup bransch- och bolagskunskap.

– Jag tror att det på sikt kan bli en konsolidering på marknaden då ett antal av våra kunder valt att ha färre motparter.

– Vi har hittills valt att inte erbjuda betal­analys. Att ha en oberoende, högkvalitativ small cap-analys är en viktig del av vårt kunderbjudande och vi har den absolut bredaste analystäckningen i Norden med 350 bevakade bolag.

Vad tror du om börsen i stort? Vad ser du för risker/möjligheter?

– Börsen tenderar att trenda uppåt så länge vinsterna ökar och värderingarna inte är exceptionella. Världsekonomin visar inte tecken på en snabb inbromsning under 2018, vilket gör att vinstutsikterna fortsätter vara goda även om tillväxten är avtagande. Värderingen av börsen är högre än normalt vilket betyder att avkastningen på sikt sannolikt blir lägre än historiskt, och eftersom vi kommit långt i konjunkturcykeln blir uppgången i börskurvan flackare med ökad volatilitet. Lägger man ihop de här faktorerna tror vi att börsen borde kunna fortsätta upp ett par procent till i år.

– Det största hotet är att inflationen accelererar och att räntorna stiger mer än förväntat och snabbar på konjunkturavmattningen. Hög utnyttjandegrad av resurser är ett faktum och USA:s handelspolitik kan skapa ytterligare tryck, vilket är inflationsdrivande. Politisk risk i EU och svenska hushållens skuldsättning är också riskfaktorer, men båda har delvis diskonterats då europeiska aktier stått stilla det senaste året och svenska hushåll nettosålt svenska aktiefonder det senaste halvåret. Fortsatt god vinsttillväxt och dålig avkastning för räntebärande investeringar kan leda till nytändning för börsen om oron lägger sig.

Kan du bjuda på några aktierekommendationer?

– På tolv månaders sikt gillar vi Swedbank, Intrum, Tele2, Essity, Attendo, Atlas Copco och Skanska.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom