Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Börsen stiger ett år till

2011-03-22 21:00

KRÖNIKA. Affärsvärlden försöker lista ut när börsen toppar genom att studera tidigare högkonjunkturer och USA:s presidentcykel. Historien talar för nästa vår.

<p>När kommer nästa lågkonjunktur? Den som vet svaret på den frågan vet också med stor sannolikhet när nästa börstopp inträffar, eftersom dessa tenderar att komma några månader innan konjunkturen vänder ner. Att förutspå en lågkonjunktur är inte lätt. Vi tänker inte heller försöka oss på någon prognos, men väl att ge lite perspektiv genom att utgå ifrån en annan fråga: Hur lång brukar en högkonjunktur vara? </p> <p>Med data från den amerikanska forskningsorganisationen National Bureau of Economic Research har vi studerat längden på samtliga 22 amerikanska högkonjunkturer sedan år 1900.</p> <p>Slående är att de tre senaste högkonjunkturerna, 1982-1990, 1991-2001 och 2001-2007, alla tar sig in på topp-fem-listan i längdtermer. De senaste decennierna har vi helt enkelt varit bortskämda med långa, härliga högkonjunkturer. Vad det beror på kan diskuteras, men en del bedömare skulle nog lyfta fram den kraftiga kreditexpansionen i kombination med väldigt tillmötesgående centralbanker.</p> <p>Under tidsperioden har den genomsnittliga högkonjunkturen varat i knappt 45 månader, nästan 4 år. Medianen är knappt 37 månader, eller bara drygt 3 år. Den bästa fjärdedelen har varat i 56 månader eller mer och den sämsta fjärdedelen har varat i 21 månader eller mindre. En av dessa riktigt korta expansionsfaser ägde rum i början av 1980-talet då den amerikanska ekonomin råkade ut för en så kallad dubbeldipp. I bara 12 månader varade den högkonjunkturen.</p> <p>Den ekonomiska uppgång vi befinner oss i för närvarande inleddes vid halvårsskiftet 2009 i USA. Det innebär att högkonjunkturen vid mars månads utgång tagit sig upp till en längd på 21 månader, det vill säga exakt vid den undre kvartilen. Detta har åstadkommits tack vare rekordstora stimulanser. Baksidan är rejäla budgetunderskott som är på väg att höja statsskulden till oroväckande nivåer. Samtidigt har USA en centralbank som är ute i okänd terräng med extraordinär penningpolitik. </p> <p>För oss låter detta inte som ett recept på någon ny lång, härlig högkonjunktur, utan snarare som en ganska bräcklig historia. Låt oss därför anta att denna högkonjunktur inte blir så lång som de tre senaste, utan maximalt som en medel- eller medianexpansion. Då ligger nästa amerikanska lågkonjunktur i bästa fall 16-24 månader bort. Det innebär juli 2012 till mars 2013, datum som råkar sammanfalla riktigt väl med den amerikanska presidentcykeln. </p> <p>Den teorin säger att det tredje året i presidentcykeln är det bästa för börsen, för då stimuleras ekonomin så att den sittande presidenten ska vinna nästa val. Samtidigt brukar presidentens första år vara klart sämre, eftersom det ofta är då obekväma beslut fattas. </p> <p>Data visar också att det tredje året, som vi nu är inne i, varit det överlägset bästa för aktiemarknaden i flera decennier. Samtidigt finns en klar tendens sedan depressionen att lågkonjunkturer är särskilt vanliga under en presidents första år, oavsett om det avser nyval eller omval. </p> <p>Av de 14 senaste lågkonjunkturerna i USA har inte mindre än nio inletts under en presidents första år. Ytterligare fyra inleddes under det fjärde året, varav tre varade in i det första året i nästa cykel. Fortsätter denna trend innebär det med mycket stor sannolikhet att den amerikanska ekonomin någon gång under 2013 är i recession. Och om lågkonjunkturen inte inleds 2013 är det troligast att den gör det redan 2012.</p> <p>Denna period stämmer väl med gränsen för en medellång högkonjunktur, juli 2012 till mars 2013. Givet att börsen brukar toppa ungefär tre månader före konjunkturen innebär det att kurserna troligtvis kulminerar under perioden april-december 2012. Det innebär alltså 1-1,5 år kvar av börsuppgång - för den som tror att historien upprepar sig.

Nu i veckan

Torsdag:

  • Delår: Rusforest, Research in Motion.
  • Order varaktiga varor USA.

Fredag:

  • Delår: MQ.
  • IFO-index Tyskland.
  • Definitiv BNP 4:e kvartalet USA.

Lördag/söndag:

  • Socialdemokraternas extrakongress.

Måndag:

  • Privatkonsumtion USA.

Tisdag:

  • Konsumentförtroende USA.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom