Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bortglömt tillväxtbolag

2016-04-19 21:00
Foto: Softronic

Konsultbolaget Softronic har en mycket stabil tillväxt- och lönsamhetshistorik. Den låga värderingen och höga direktavkastningen lockar till köp.

Även om konsultbranschen är ganska långt ifrån lönsamheten från fornstora dar, så innebär den stabila efterfrågan i nivå med BNP-tillväxten att konsultvinsterna hänger med i samma utsträckning. Digitaliseringens kraft rullar oförtrutet vidare i bransch efter bransch och tillväxtförutsättningarna på medellång sikt är fortsatt goda. Trots detta är flera av konsult­bolagen bortglömda aktier med tråkstämpel och försiktig värderin­g.

Small Cap-noterade Softronic är en sådan. Aktien är oförtjänt lågt värderad givet den stabila lönsamhetshistoriken och relativt höga andelen repetitiva intäkter som andra konsultbolag inte har.

Med sina drygt 600 miljoner kronor i omsättning tillhör Softroni­c de mindre konsulterna på börsen. Tillväxthistoriken imponerar. Den genomsnittliga årliga tillväxten sedan 2003 är 8 procent. Utvecklingen är dessutom relativt jämnt fördelad såväl före som perioden efter finanskrisen. Under 2011 konsoliderades förvärvet av Modul 1, med 150 anställda, vilket är det enda större förvärvet som genomförts.

En hög andel återkommande intäkter från outsourcinguppdrag ger stabilitet och möjliggör hygglig lönsamhet till en låg rörelserisk. Kundstrukturen är attraktiv med en hög andel kunder inom offentlig sektor och fackförbund. Enligt Anders Eriksson, grundare och vd sedan börsnoteringen 1998, hittar man konkurrenterna framför allt bland de större it-företagen, som Evry, Tieto och CGI.

Skiljer Softronic från renodlade it-konsulter gör bolagets bas av olika abonnemangsbaserade tjänster och outsourcinguppdrag med en stabil grundlönsamhet. Det har medfört att lite drygt en femtedel av omsättningen består av licenser, varor och andra tjänster som i princip vidarefaktureras med ganska begränsad marginal. Flera av dessa nya, lite större affärer har ofta en sämre initial lönsamhet.

Över tid är tanken att marginalmålet på 10 procent ska uppnås. På den punkten övertygar Softronic inte i lika stor utsträckning. Fram till 2010 presterade bolaget en rörelsemarginal på 10–17 procent, vilket var bäst i klassen näst efter Hiq. Sedan dess har marginalen halkat ner till mellan 5 och 7 procent.

Det finns inte mycket som talar för att marginalen ska tillbaka till toppnivåerna. Goda möjligheter till förbättringar som pekar i riktning mot målet på 10 procent finns dock. Bland annat beräknas den årliga effekten av ett genomfört besparingsprogram till cirka 8 miljoner kronor. Förra året stärktes rörelsemarginalen till 6,3 procent jämfört med 4,7 procent året före. Att den fortsätter upp till mellan 7 och 8 procent är scenariot i våra prognoser. Dessutom avslutade koncernen fjolåret starkt.

Softronics finansiella ställning är god och möjliggör fortsatt generösa utdelningar, men även fortsatta strukturaffärer, om än i den lite mindre storleksklassen. Förra året förvärvades Evrys driftsverksamhet för A-kassor och Dokumentkompetens i början av 2016.

Aktien värderas med cirka 25 procents rabatt mot sektorn, vilket framstår som omotiverat stort. Värderingen på ev/ebit 8 respektive 7 för 2016 och 2017 är helt enkelt för försiktig för ett bolag som har goda förutsättningar till tvåsiffrig vinsttillväxt de närmaste åren. Samtidigt erbjuds en direktavkastning på mellan 6 och 8 procent de närmaste åren, vilket är attraktivt i nuvarande ränteläge. Dålig likviditet i aktien motiverar visserligen en viss rabatt, men vi landar ändå i att aktien bör handlas på nivåer kring 10 kronor om ett år, vilket blir vår riktkurs.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom