Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bostadsbristen får Kinnevik-bolag att rata Stockholm

2016-01-08 10:32

Det exceptionellt svåra bostadsläget i Stockholm gör nu att många bolag överger planer på att etablera sig i huvudstaden. Det säger Lukas Ohlsson på e-handelsföretaget Cuponation som ingår i Kinnevik-ägda Rocket Internet.

München-baserade Cuponation har själva planerat att flytta sin nordiska verksamhet på 30 personer till Stockholm. Efter ett år övergavs planerna då det inte gick att hitta någorlunda centralt belägna lägenheter till en rimlig kostnad.

- Risken är att man tappar fokus på verksamheten för att leta efter bostäder, säger Lukas Ohlsson, som är Cuponations Swedish Public Relations Coordinator.

Bostadsbristen är definitivt det största hindret för startup- och tech-bolag att etablera sig i Stockholm, enligt Lukas Ohlsson. I stället sitter bolagen kvar i en mindre stad, eller så flyttar de utomlands direkt. Det blir också allt svårare för redan etablerade företag att få hit medarbetare från andra länder och flera tillväxtbolag kan komma att flytta, tror Lukas Ohlsson.

För att belysa svårigheterna refererar Lukas Ohlssons till Spotify som har verksamhet i 58 länder. Enligt Spotify-grundaren Martin Lorentzon är Stockholm den överlägset svåraste staden att hitta bostäder i.

- Det blir bara värre och värre och det måste gå att lösa, sa Lorentzon i mars 2015.

Lukas Ohlsson säger att Göteborg håller på att växa fram som en attraktiv startup-stad. Flera företag stannar kvar där trots att de har sina största kunder i Stockholm. Även Malmö kan komma att växa som startup-miljö på Stockholms bekostnad.

Lukas Ohlsson ser ingen lätt och snabb lösning på bostadsproblematiken i huvudstaden.

- Många företag som sitter med jättelokaler gör om en del till lägenheter. Men det är bara en kortsiktig lösning. Många vill komma till Stockholm, det är där de bästa jobben finns. Det måste byggas mer hyresrätter helt enkelt, säger han.

Per Tolgraven

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom