Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bränslet som gör Gripen grön

2009-10-20 21:00

Swedish Biofuels har utvecklat ett biobränsle för jetmotorer. Nu ska det testas på Jas Gripens nya motor.

Försvarsdepartementet har bett Försvarets materielverk, FMV, att ta fram en plan för hur Sverige och USA ska kunna samarbeta om att köra militära flygmotorer på grönt jetbränsle från det svenska utvecklingsföretaget Swedish Biofuels.

Det är Angelica Hull som äger Swedish Biofuels tillsammans med sin far, den ryska raketbränsleexperten och professorn Igor Golubkov. I dag finansieras Angelica Hulls forskning av det amerikanska försvarsdepartementets forskningsorganisation Darpa. Hon har fått 5 miljoner dollar för att ta fram ett biobaserat jetbränsle som uppfyller kraven för det militära flygbränslet JP-8.

Avtalet blev möjligt tack vare förra USA-ambassadören Michael Wood, som hjälpte svenska gröna företag att marknadsföra sig i USA.

I våras rapporterade Darpa att laboratorieproven lyckats och att man tillverkat 100 liter "SB JP-8" av ett slags finkelolja från etanolproduktion. Det svenska försvaret vill nu samarbeta med det amerikanska försvaret om nästa steg - att certifiera bränslet för användning i militära flygmotorer.

Det krävs att Swedish Biofuels kan tillverka så mycket som 60 000 liter av bränslet för att kunna genomföra experimenten med den nya, starkare Gripenmotorn GE 414 från General Electric. Förutsättningen för att projektet ska kunna ros i hamn är att man får med sig det amerikanska försvaret - US Air Force och Air Force Research Laboratories - på 50/50-basis.

-?US Air Force tycker att det är en bra idé. Huvudtanken är att det ska gå att flyga på biobränslen och traditionella bränslen utan några modifieringar i flygmotorer, säger Rickard Nordenberg, strategisk rådgivare på FMV.

Han tror att ett avtal kan vara i hamn inom ett år och att en Gripenmotor som kan köras på biojet kan vara klar om två tre år.

-?Våra erfarenheter kan sedan föras över till civilflyget. Där ligger den stora vinsten med förnyelsebart jetbränsle, säger Rickard Nordenberg.

Kostnaderna beräknas till 4-5 miljoner dollar för själva projektfasen. Till det kommer kostnaden för att tillverka 60 000 liter Bio Jet och kostnaden för att få tillgång till en motor och ett Gripenplan.

Swedish Biofuels vill i sin tur bygga en fullskalig demonstrationsanläggning i Sverige för 800 miljoner kronor.

-?En ny fabrik i Sverige skulle kunna tillverka 50 000 ton biobaserad flygfotogen årligen, säger Angelica Hull.

Hon sökte bidrag från Energimyndigheten i våras men fick nobben.

-?Just nu är jag väldigt besviken, men vi ska försöka få i gång en produktion ändå med hjälp av något svenskt kemiföretag, säger hon.

Närmast till hands för ett samarbete ligger det skånska kemiföretaget Perstorp som har de tekniska förutsättningarna för att tillverka hennes Bio Jet, men hon vill inte avslöja vilka företag som hon förhandlar med.

Swedish Biofuels har redan 43 beviljade patent på sin biobränsleteknik.

Swedish Biofuels

Grundat: 2000.

Ort: Stockholm.

Anställda: 4.

Patent: 43 i Europa och USA.

Finansiering: 35 miljoner kronor från Darpa.

Ägare: Angelica Hull.

Lars-Anders Karlberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom