Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Brittiskt H&M i portföljen”

2015-03-03 21:00
Vapen, spel och alkohol har inte plats i etiska CB European Quality Fund. Foto: Jörgen Appelgren

Alexander Jansson, som förvaltar CB European Quality Fund, diskuterar varför det är bra att investera i Europa, vilka europeiska länder som är mest attraktiva samt det bolag som lockar mest i Storbritannien.

Varför ska man investera i Europa?

– En teknisk faktor värd att lyfta fram är att Europabörserna utvecklats betydligt sämre än USA-börserna. Tittar man på data sedan 1969 så har Europa under de senaste sju åren underavkastat med 40 procent gent­emot USA. Tidigare perioder av underavkastning har tenderat att stanna kring dessa nivåer och övergå till överavkastning för Europa gentemot USA.

Fundamentalt då?

– Två mycket positiva faktorer för Europa är dels den kraftigt försvagade euron, dels raset för oljepriset. Framför allt de tyska exportbolagen, som redan innan var väldigt konkurrenskraftiga, har fått en ordentlig medvind av valutaförsvagningen. Det lägre oljepriset är samtidigt att betrakta som en skattesänkning som stimulerar den inhemska konsumtionen. Nu revideras BNP-­prognoserna för Europa upp på löpande band. En annan faktor är att skillnaden i vinster och vinstmarginaler mellan Europa och USA är extrem – över tid tenderar de variablerna att återgå till långsiktiga medelvärden, så kallad mean-reversion.

Vilka risker ser du?

– En risk är att förhoppningarna sprungit iväg för mycket efter ECB:s besked om kvantitativa lättnader. Vi vet ännu inte vilka effekter det kommer att få på ekonomin. Tittar man på USA så har slutresultatet blivit positivt, men hur mycket av det som beror på Feds stimulanser är svårt att säga, om det är korrelation eller kausalitet. Ryssland är också ett betydande hot eftersom situationen är både farlig och helt oberäknelig. Grekland bedömer vi är diskonterat – det är av större betydelse för rubriksättare än för investerare.

Vilka länder lockar mest?

– Fonden har sedan starten 1995 aldrig investerat i de så kallade Pigs-länderna. Fokus ligger på kvalitet, såväl vad gäller länder som företag. Störst exponering har fonden mot Storbritannien, Tyskland och Sverige. De två senares exportindustrier gynnas av svagare valutor, och en av de stora vinnarna är den tyska bilindustrin. Fonden har aktier i bland annat BMW.

Vad lockar i Storbritannien?

– Där ligger fokus i stället på den inhemska konsumtionen eftersom Storbritannien är det närmaste USA vi kommer i Europa vad gäller BNP-tillväxt. När dollarn stärks så stärks ofta pundet, vilket gynnar fonden vars värde sätts i euro. Ett innehav är klädkedjan Next, som skulle kunna liknas vid ett H&M utan de globala ambitionerna. De finns bara i Storbritannien, men levererar stabil tillväxt.

Vilka svenska bolag platsar i er Europafond?

– I dag äger vi Assa Abloy, AAK och Handelsbanken.

Något annat i Norden?

– Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk, som är ett väldigt bra exempel på typen av bolag vi letar efter. De har under lång tid gått från klarhet till klarhet och har en mycket stark ställning på den snabbväxande diabetesmarknaden. Marknadsandelen är drygt 50 procent. Att människor över hela världen får det bättre ställt leder också till ökad fetma och äldre befolkning, trender som gynnar bolaget. Nyligen kom de med positiva resultat i en Fas II-­studie rörande en produkt för oralt intag av insulin. Faller allt på plats kan produkten vara ute på marknaden kring 2020.

Har du något exempel på bolag ni ­avyttrat?

– Under fjolåret sålde vi bland annat Adidas och Elekta. De starka trenderna som varat under lång tid har av olika anledningar avtagit. När bolag inte levererar enligt våra förväntningar är vi rätt snabba på att sälja.

Vilka bolag skulle ni aldrig köpa?

– Vi är mycket selektiva. Först och främst är fonden etisk, vilket gör att flera sektorer såsom vapen, spel och alkohol faller bort. Fonden köper heller inga råvarubolag eftersom de inte uppfyller det viktiga investeringskriteriet att leverera en stabil vinstutveckling. Vi lägger stort värde på företagsledningen och i den sektorn styrs för mycket av externa faktorer, något alla blivit varse om med raset för oljepriset.

Alexander Jansson

Förvaltar: CB European Quality Fund.

Förvaltat kapital: 540 miljoner kronor.

Utveckling i år: +15,2 procent.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom