Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Centrala stöd styr börsen

2012-05-08 21:00
Ingripanden från centralbankerna ECB och Fed har en tydlig effekt på Stockholmsbörsen.

Extraordinära stödåtgärder från Federal Reserve och ECB har sammanfallit med tidigare toppar och bottnar på börsen. ?Mycket talar för att fortsättning följer.

”Vid halvårsskiftet upphör sannolikt Federal Reserves köp av statspapper. Då testas styrkan i amerikansk ekonomi och uthålligheten i de senaste månadernas börsuppgång.”

Så löd en ingress till en börstrend i Affärsvärlden i början av april i fjol. Såväl USA-börserna som Stockholmsbörsen nådde därefter en topp i början av maj, strax innan statspappersköpen upphörde. Därefter rasade kurserna ihop, visserligen främst på grund av oro över situationen i Europa, men även för att amerikanska makrodata försvagades betydligt och för att oron över en amerikansk lågkonjunktur ökade.

Precis som vi vant oss vid de senaste åren ryckte Fed ut för att hålla ekonomin och börskurserna flytande, denna gång med Operation Twist, vilket innebär en omfördelning i centralbankens portfölj av amerikanska statspapper. Korta statspapper, där räntan redan tryckts ner i källaren, säljs och i stället köps papper med längre löptid. Har Feds twist, som sträcker sig till den 30 juni i år, varit framgångsrik? Låt oss nöja oss med att konstatera att den sammanfaller nästan på dagen med börsbotten för Stockholmsbörsen i fjol.

Då fjolårets börsoro huvudsak­ligen var en europeisk affär räckte det emellertid inte med Fed-stimulanser för att hålla börsen uppe. Under senhösten gjorde EMU-oron comeback, vilket tvingade ECB att rycka ut. Under december aviserades de numera så kända LTRO-operationerna, varav den första skedde i december. Med hjälp av dessa pressades räntorna i Europas krisländer tillfälligt tillbaka, vilket minskade oron bland investerarna och tryckte upp börsen. Under de senaste veckorna har dock volatiliteten återkommit på börsen och den stora frågan är vad som väntar. Fyra punkter är viktiga att lyfta fram:

* Effekterna av ECB:s LTRO-operationer förefaller ligga bakom oss. Räntorna har återigen börjat stiga i periferin, vilket ökar risken att fler länder är på väg i grekisk riktning.

* Makrodata har försämrats markant i Europa och flera länder befinner sig nu i recession. Viktigt att lyfta fram är också att Tyskland inte längre framstår som någon isolerad ö. Det oväntade sysselsättningstappet i april var det största sedan 2009

* Feds extraordinära stimulanser upphör när Operation Twist avslutas den 30 juni.

* Makrodata i USA har generellt försvagats under de senaste veckorna, även om det nationella inköpschefsindexet hållit sig uppe förvånansvärt bra.

Sammantaget talar detta för att mönstret från de senaste åren kommer att fortsätta. Kombinationen av bortdragna stimulanser och sämre makrodata får börsen på fall. När centralbankerna tycker att läget blivit för allvarligt presenterar de nya stimulanser, vilket sätter fart på börsen. Får vi se QE3 i höst från Fed och LTRO3 från ECB? Ja, varför inte, om de inte hittar på någon ny twist. Centralbankernas påverkan på börsen under de senaste åren illustreras med all önskvärd tydlighet i diagrammet intill, där vi jämfört med i fjol har bytt ut S&P 500-indexet mot OMX Affärsvärldens generalindex.

Med sitt pengatryckande, som driver upp tillgångspriserna, hoppas Fed på en förmögenhetseffekt, där ökad förmögenhet ska öka förtroendet för ekonomin och därmed konsumtionen. Problemet är naturligtvis att detta bara fungerar på kort sikt. Om Fed driver upp tillgångspriserna för mycket så skapas bubblor. När de sedan briserar får ekonomin i stället en motsatt förmögenhetseffekt när tillgångspriserna rasar. Siffror från den amerikanska kapitalförvaltningsfirman GMO visar att amerikanarna redan är i ett bubbelläge. Deras sjuårsprognoser, som historiskt varit träffsäkra, pekar på minus 0,3 procents förväntad årlig real avkastning för amerikanska storbolagsaktier. Motsvarande för obligationer är minus 0,7 procent per år. Ett pest- eller koleraläge, således.

Parallellt med att penningpolitiska stimulanser ebbar ut och makrodata försämrats ligger också stora budgetåtstramningar framför oss i Europa, och sannolikt även i USA under nästa år. Hur denna giftiga cocktail ska få börsen att fortsätta upp är svårt att se. Mer troligt är att börsen surnar till och piggnar till först när nästa stimulansåtgärd aviseras från centralbankerna om några månader. Mycket talar för att det kan vara läge att göra precis som i fjol.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom