Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Den döende svanen

2019-01-09 18:00

Antalet hållbara fonder har vuxit explosionsartat de senaste åren. För konsumenterna är förvirringen total.

Om bara ordet hållbarhet ingår i en fonds namn så hoppas fondbolagen att det ska generera lite extra kapitalinflöde. Hållbara fonder ger också ungefär samma avkastning som andra fonder.

– Det finns ingen motsättning mellan hållbart och lönsamt – tvärtom. Det långsiktigt hållbara är det långsiktigt lönsamma och det är bland de bolag som tar ansvar för miljö, samhälle och sociala faktorer som vi kommer att hitta de finansiella vinnarna, säger Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank.

Finansinspektionen har beslutat att överlåta till finansbranschen att själva reglera vad ordet hållbart betyder.

Och branschorganisationen Fondbolagens Förening har i sin tur beslutat att varje medlem själv får bestämma placeringsreglerna för sina hållbara fonder. Detta ska redovisas enligt föreningens ”Standard för hållbarhetsinformation”.

Varje fondbolag kan därmed skapa sin egen policy för hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.

Olika fondbolag arbetar efter olika hållbarhetsstrategier. I sin enklaste form är en hållbar fond en sådan som väljer bort oetiska investeringar. De investerar exempelvis inte i bolag som tillverkar eller säljer vapen, tobak, eller liknande. En mer avancerad strategi är att välja in bolag man tycker har en långsiktigt hållbar verksamhet.

Dessa två grundläggande strategier kan dessutom kombineras med att fondbolagens ägaransvariga aktivt försöker påverka de företag fonderna investerar i, genom att till exempel föra diskussioner med företagsledning eller medverka och rösta på bolagsstämmor.

Fondbolag kan också ha olika normer mellan de egna fonderna. Ett exempel är Öhma­n, som har tre olika nivåer på välja bort och ytterligare en fjärde där man inte bara väljer bort utan också väljer in.

Utan ett gemensamt regelverk eller definition på hållbar är det naturligtvis betydligt svårare för kunderna att veta om en fond är mer hållbar än någon annan.

Statligt ägda Miljömärkning Sverige AB, som sedan år 1998 satt en grön symbol på bland annat hushållspapper, försökte år 2017 skapa ett regelverk också för värdepapper.

Mer specifikt handlade det om en miljö- och hållbarhetsmärkning som skulle locka de cirka 6 000 fonderna som säljs i Sverige att investera mer hållbart. Startåret gick trögt med bara 14 Svanenmärkta fonder. Totalt sett har 23 fonder Svanenmärkts.

De två senaste fonderna som blivit Svanenmärkta, Didner & Gerges Globalfond och Xact Sverige, har dock inte märkt någon påtaglig effekt.

– Vi noterades för drygt två månader sedan och har inte noterat någon förändring, men vi har en stark tro att det ska öka vår försäljning, säger Xacts vd Per Nürnberg.

– Kortsiktigt är det svårt eller omöjligt att se effekter. Ingen aktör kräver Svanenmärkning. Vi tycker helt enkelt att det är bra att visa att vi bryr oss. Så får vi hoppas att det ger ett plus med tiden, säger Henrik Didner, grundare av Didner & Gerge.

Skandia och Swedbank har flest Svanenmärkta fonder, tillsammans totalt 8 av de 17 som idag säljs på den svenska marknaden.

– Vår tanke med Svanenmärkningen var att underlätta för fondsparare att välja hållbara fonder som granskats av en oberoende part, säger Annelie Enquist, vd för Skandia Fonder.

Varken Skandia eller Swedbank tänker starta fler Svanenfonder.

– Vi tycker att Svanenmärkningen fyller en viktig vägledning till konsumenter. Samtidigt är Svanens kriterier framför allt baserade på exkluderingar – vi tror att en viktig aspekt framåt i att investera ansvarsfullt handlar om att lägga fokus på att välja in rätt bolag, och med nuvarande standard inom Fondbolagens Förening och kommande EU-lagstiftning, har vi inga planer på fler Svanenmärkta fonder, säger Eva Axelsson, på Swedbank.

Per Sandell, affärsområdeschef för finansiella tjänster på Svanen, delar inte uppfattningen att Svanens arbete inte varit framgångsrikt. Han lyfter fram en Kantar Sifo-undersökning som visar att åtta av tio, som säger sig spara hållbart, vill att en oberoende part ska garantera att fonden lever upp till kraven.

– Svanen är inte till för alla fonder, utan för de bästa. 90 procent av fonderna klarar inte ens våra klimatkrav. Så antalet fonder är inte lågt. 23 fonder på endast ett år är ett utmärkt resultat, säger han

Svanens kriterier för vilken typ av bolag som ska exkluderas får samtidigt kritik.

– Ett kriterium vi inte skriver under på är att välja bort genmanipulerade grödor. Dessa grödor har i många fall lett till ökade skördar i områden av världen som verkligen behöver mer livsmedel, så vi är tveksamma till att välja bort bolag som arbetar inom området, säger Fredric Nyström, chef för ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder.

Annelie Enquist på Skandia Fonder delar bilden. Sparkoncernen avvaktar med att Svanenmärka fler fonder tills man vet hur nästa generation kriterier ser ut.

– Vi känner oss också begränsade i vår handlingsfrihet när någon annan sätter kriterier för vårt agerande, särskilt då det händer mycket inom området, och vi ser ett stort behov av att löpande analysera nya frågeställningar, säger hon.

Fondutvärderingsbolaget Morningstar rankar efter såväl avkastning som hållbarhet och avgift.

– Den avgörande skillnaden mellan oss och Svanen är att Morningstar har ett ”bäst-i-klassen”-perspektiv, säger Jonas Lindmark, analyschef på Morningstar i Sverige.

Basen för jämförelsen är analysföretaget Sustainalytics, som granskar cirka 8 000 börsföretag över hela världen. Morningstar bidrar med sin databas över fondernas aktieinnehav och kombinationen gör det möjligt att räkna ut ett hållbarhetsvärde för varje fond.

– För en fond med Svanenmärkning är det okej att köpa aktier i företag som beter sig dåligt så länge de inte levererar produkter eller tjänster som Svanen inte godkänner. Medan däremot Morningstars hållbarhetsbetyg sänks om fonder investerar i företag som är sämre än snittet i sin bransch, som till exempel Apple och Facebook, säger Jona­s Lindmark, och syftar på de två it-jättarnas höga energiförbrukning.

Generellt får fonder med stor andel nordiska innehav högre hållbarhetspoäng än fonder med tunga innehav i till exempel Kina eller Ryssland och fonder med hög andel fastigheter bättre poäng än fonder som är tunga inom naturresurser, men fortfarande finns det fonder som är bäst i klassen även inom de senare.

Skillnaden mellan Morningstars hållbarhetsbetyg och Svanenmärkning kan vara slående, som till exempel i fallet Didner & Gerge Globalfond som i februari blev Svanenmärkt. Fonden har varit framgångsrik med en årlig avkastning på över 10 procent för de senaste tre åren.

I Morningstars hållbarhetsrankning når man bara ett värde på 44 poäng, tydligt under snittvärdet 50 som markerar gränsen mellan hållbar och ohållbar. Kategorin toppas av SPP Global Solutions, med 58 i hållbarhetsbetyg, som därmed får fem glober av fem möjliga.

Enligt Morningstars statistik över avkastning har SPP Global Solutions också varit mycket lönsam för andelsägarna med en årlig snittavkastning på 13 procent de senaste tre åren, där snittet för landets alla 825 PPM-fonder är 6,0 procent.

Enligt Morningstars metod har 312 av totalt 825 PPM-fonder ett hållbarhetstal på 50 eller mer. I snitt avkastade dessa 5,5 procent under de senaste tre åren mot 6,0 procent i snitt för samtliga. Av de fonder som har ett hållbarhetstal på 50 eller mer, och där ordet Hållbarhet dessutom ingår i namnet, stiger snittavkastningen till 5,9 procent.

Morningstars Johan Lindmark är tveksam till att dra för stora växlar på statistiken. Avkastningen är beroende av vilken tidsperiod som undersöks.

– De senaste åren har resultaten varit svaga därför att många räknar amerikanska bjässar som Apple och Facebook som dåliga ur hållbarhetssynpunkt, men deras aktiekurser har stigit kraftigt.

Hösten 2014 var det tvärtom. Brant fallande oljepriser gjorde att bolag inom energibranschen var en dålig investering.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom