Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Den heta biljonfrågan

2019-10-09 18:00

Det är inte så komplicerat att hantera effekterna av klimatförändringarna. Allt som behövs för att rädda världen är uppfinningsrikedom, lite tåga, samarbete och 53 biljoner dollar.” Citatet är hämtat från amerikanska magasinet Wired och siffran refererar till de investeringar i energiomställning som krävs fram till år 2035 för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, enligt Internationella energirådet, ett fristående organ inom OECD.

Möjligen skulle man kunna tillägga att det också behövs en rationell finansiell marknad som börjar värdera bolag med utgångspunkt från att energiomställningen faktiskt genomförs och vilka effekter det får på bolagens vinstgenerering och tillgångsvärden.

Som framgår av Annelie Östlunds artikel på sidan 28 tycks den formen av rationellt beteende i alla fall inte ha nått oljeindustrin och dess investerare. Stora delar av redan beslutade projekt kan omöjligen bli lönsamma om Parisavtalet ska hållas, enligt Carbon Tracker, en Londonbaserad tankesmedja specialiserad på klimatförändringarnas effekter på finansmarknaden.

”Oljebolagen lurar sig själva att tro att regeringar inte kommer att agera. Det tror jag är ett stort misstag … När investerarna börjar tvivla kan kursrasen komma snabbt”, säger Mark Campanale, grundare och vd för Carbon Tracker.

Kanske är det här vi kommer att hitta grunden till en kommande finanskris och börskrasch. Den har i så fall potential att kanske till och med få 2008 att blekna.

Chefredaktör goran.lind@affarsvarlden.se

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom