Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Det smärtar”

2018-11-28 21:30
Hans-Olov Bornemann.

SEB:s hedgechef om de svåra åren.

Det har varit ett nattsvart år för SEB:s hedgefonder. SEB Asset Selection och Asset Selection Opportunistic – tidigare hyllade fonder med en trendföljande strategi i aktier, obligationer och valutor – har senaste året tappat 10 respektive 18 procent av sitt värde.

Lika illa har det gått för de två multi-asset/multi-strategy-fonderna SEB Diversified och SEB Diversified V8, med tapp på 19 respektive 8 procent. Den negativa avkastningen smärtar, säger Hans-Olov Bornemann, huvudansvarig förvaltare för fonderna.

Vad förklarar det senaste årets svaga utveckling?

– I stort sett alla trendföljande förvaltare har under 2018 förlorat pengar. Eftersom vi tillämpar trendföljande strategier i både SEB Asset Selection och SEB Diversified har vi drabbats på flera fronter i år. Under 2018 har marknadsaktörerna haft svårt att bestämma sig för om de ska hoppas på fortsatt börsuppgång eller om de amerikanska räntehöjningarna gör att det är dags att börja ta skydd för en kommande börsnedgång igen. Detta velande fram och tillbaka har gjort att marknadstrenderna blivit mycket kortare än vanligt och att trendföljande förvaltare har förlorat pengar.

Hur ni ser på den svaga avkastningen, föranleder det förändringar i strategin eller är det för kort period att dra konsekvenser av?

– Den negativa avkastningen smärtar, dels utifrån att våra kunder drabbats och dels utifrån att våra privata investeringar drabbats. Men den trendföljande strategin som vi tillämpar har fungerat bra över längre perioder. Sedan vi startade SEB Asset Selection 2006 har vi lyckats uppnå den högsta riskjusterade avkastningen bland de 15 största trendföljande förvaltarna i världen. Således tror vi att vår kvantitativa modell fortfarande har oddsen på sin sida.

Och vad säger er modell nu om den framtida utvecklingen?

– Vår modell har tyvärr en ganska dyster bild för de närmaste 3–4 månaderna. I SEB Asset Selection-fonderna är vi just nu positionerade för en nedgång på världens börser. Modellen indikerar också att amerikanska statsobligationer kommer att tappa i värde, medan tyska statsobligationer kan komma att stiga i värde. Amerikanska dollarn förväntas förstärkas mot övriga valutor. Skulle börsen inte gå ned utan snarare upp, så kommer modellen efter ett tag att anpassa sig och börja trendfölja börsen uppåt i stället. Men just nu ser det onekligen lite skakigt ut på världens börser.

Text: Göran Lind

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom