Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Det våras för tillväxtländer

VECKANS GRAF. Under trend. Tillväxtländernas börser har sedan slutet på kalla kriget givit investerare högre totalavkastning än en global börskorg, med huvudvikt mot mogna ekonomier.

Sedan början av 1990, för drygt 29 år sedan, har tillväxtmarknadsindex givit drygt 45 procent mer, mätt i dollar, än världsindex. Drygt 1 procentenhet mer per år. Överavkastningen har dock varit slagig.

Med facit känt har tillväxtbörsernas relativavkastning taktat mer än en standardavvikelse över trend vid två tydliga epoker: dels tidigt 1990-tal under kraftiga kapitalinflöden till tillväxtländer vars finansmarknader började öppnas upp och dels under superkonjunkturens globaliseringsinflöden inför, men också efter, den globala finanskrisens kulmen.

Periodens djupaste lågvattenmärke, med relativavkastning minst en standardavvikelse under trend, var millennieskiftets it-bubbla. Nära två decennier senare tangerades en standardavvikelse under trend i oktober i fjol. Sedan dess har tillväxtmarknader relativavkastat betydligt bättre än globala börser. Pusslas bilden ihop med betydande värderingsrabatt kan det just nu mycket väl vara den bästa tiden på decennier för att övervikta tillväxtmarknader.

 

Totalavkastning i USD: Tillväxtmarknadsbörser/Världen = EM/AC World = [MSCI Emerging Markets Index]/[MSCI All Country World Index]

+1 (-1) SE avser en standardavvikelse över (under) indikatorns linjära trend.

Affärsvärlden Börsredaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom