Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

En tv-marknad i förändring

2018-03-14 18:00

MTG misslyckades med att sälja sin tv-verksamhet. Nu får vd Jørgen Madsen Lindemann klara sig på egen hand.

Jan Stenbeck och Kinnevik bröt de nordiska tv-monopolen och gav konsumenterna vad de ville ha – frihet i etern. Nu vill konsumenterna ha frihet att också att välja var, när och hur de ska konsumera rörliga bilder. De nya ledorden här är streaming, 5g och konvergens.

Konvergens är mediebranschens namn för strukturförändringar. Spelare som äger fasta nät går samman med mobila aktörer. Och programproducerande bolag, så kallade innehållsleverantörer, går samman med företag som distribuerar innehållet till tittarna, för att nämna två ­exempel.

I Sverige har Tele 2, som är en mobiloperatör, sagt att de avser slå ihop sig med kabel-tv- och fibernätsoperatören Com Hem. Vidare gjorde danska TDC, som både är telekomoperatör och erbjuder kabel-tv, ett försök att köpa innehållsleverantören MTG:s nordiska tv-verksamhet.

Hela havet stormar i medievärlden. Överallt äger uppköp, sammanslagningar och avknoppningar rum, men allra tydligast är förändringarna i USA.

Den amerikanska marknaden skiljer sig från den svenska. Bolagen är mer diversifierade. Aktörer som AT&T och Comcast sedan länge både infrastruktur och innehåll. Bolagen i USA har också i större utsträckning breddat sig de senaste åren.

Redan år 2004 lade Comcast bud på underhållningskoncernen Walt Disney Corporation, en ­affär som sprack. Men Comcast är i dag ägare till bland annat filmbolaget MGM och innehållsleverantören NBC Universal och ett antal sportkanaler. För bara några veckor sedan gav Comcast sig också in i en budstrid om brittiska program- och operatörsbolaget Sky med ett bud värt motsvarande cirka 250 miljarder kronor.

AT&T köpte Time Warner, som bland annat är ägare till betal-tv-bolaget HBO, år 2016. En affär som fortfarande utreds av amerikanska myndigheter.

I början av året var TDC på väg att bli först i Norden att genomföra en liknande affär. Danska TDC lade ett bud värt 20 miljarder kronor för MTG:s tv-verksamhet, men ­planerna raserades bara några veckor senare av den australiska private equity-fonden Macquarie Infrastructure and Real Assets, Mira, som tillsammans med de tre danska pensionsfonderna PFA, PKA och ATP lade ett kontantbud på totalt motsvarande 54 miljarder svenska kronor. Mira är världens största investerare i infrastruktur med tillgångar värda cirka 1 000 miljarder kronor, inklusive det privata snabbtåget ­Arlanda Express. Mira har också varit del­ägare i Kastrups flygplats.

Det budgivande konsortiet avser att ändra TDC:s strategi till att förbli inriktat mot infrastruktur, det vill säga mobil- och telenätet. Då passar MTG inte längre in.

– Vi kommer att hantera TDC som en ­infrastrukturinvestering, där det för oss som pensionsfond just är infrastrukturen som är speciellt intressant, framhöll PKA:s vd Damgaard Jensen i en intervju med Bloombergs.

Det stora intresset för att klassa TDC som ett infrastrukturprojekt kan bero på placeringsreglerna för danska pensionsfonder.

– De kan inte äga en kontrollerande position i bolag de investerar i, men fastigheter och vissa infrastrukturinvesteringar är undantagna och kan ägas till 100 procent, säger PFA:s presschef Kristian Lund Pedersen.

Formellt är TDC:s avtal med MTG ännu inte uppsagt.

Den avbrutna affären med TDC är ”en missed opportunity”, en förlorad möjlighet, säger MTG:s vd Jørgen Madsen Lindemann.

– Den hade varit till nytta för båda bolagen och konsumenterna. Vi tror på konvergens och värdet för konsumenterna med paketering av innehållsproduktion och distribution i ett bolag, säger han.

MTG har egen distribution via satellit. Det är en distributionsform som i många år varit under stark press, i synnerhet från fibernät. MTG har därför blivit mer beroende av andra distributionsplattformar, som Com Hems och Telias.

– För MTG innebär det att vi fortsätter att leverera den bästa underhållningen oavsett plattform. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt innehåll, våra streamingtjänster, utveckla nya produkter och investera i att möta förändrade tittarbeteenden, och vi gör det såväl i Norden som för en global publik, säger Jørgen Madsen Lindemann.

När det gäller förändrade tittarbeteenden pekar han på området e-sport där MTG är en av de ledande aktörerna. E-sport är tävlingar i dataspel och ett område som växer snabbt. Globalt väntas marknaden i år uppgå till cirka en miljard dollar, enligt Deloitte. Det är en tredubbling på tre år. För MTG nådde e-sport en omsättning i fjol på 1 370 miljoner kronor, upp 35 procent från året innan. Det innebär att MTG kontrollerar cirka 15 procent av världsmarknaden.

E-sport och online-gaming hade varit de två stora bitarna i det MTG som inte skulle följt med i försäljningen till TDC.

Online-gaming är ett lika snabbt växande område både globalt och i MTG. Online-gaming fanns över huvud taget inte med i MTG:s resultaträkning för år 2016, men ­efter en rad förvärv omsatte området förra året 1 234 miljoner kronor.

– Vi har strategiskt förvandlat MTG från ett traditionellt lokalt tv-bolag till en global digital underhållare, säger Jørgen Madsen Lindemann.

Sedan 2015 har bolaget investerat 3,7 miljarder kronor inom bland annat ­online-gaming och e-sport med förvärv av hela eller delar i åtta bolag, som till exempel Kongregate och Inno Games.

Under samma period har MTG sålt av en traditionella tv-bolag i främst Baltikum och Östeuropa för totalt 6 miljarder kronor.

Omvandlingen av MTG har inneburit att tv-verksamheter med svag försäljningstillväxt på låga ensiffriga tal växlats upp mot mer snabbväxande verksamheter.

I media har det spekulerats i att en försäljning av MTG:s tv-verksamhet skulle ha varit nödvändig för att få konkurrens­myndigheterna att godkänna affären mellan Tele 2 och Com Hem. Kinnevik ansågs genom ­affären få för stort inflytande på den svenska ­tv-marknaden. Det som förändrats var att Kinneviks 19-procentiga ägande i Com Hem och 48-procentiga röstmässiga ägandet i Tele 2 skulle bli ett 42-procentigt röstmässigt ägande i det sammanslagna ­bolaget.

Kinnevik har enligt Tele 2:s prospekt förbundit sig att ”implementera konkurrensbefrämjande åtgärder om sådana krävs för genomförande av fusionen”. Marknaden har tolkat detta som att affären MTG-TDC undanröjde alla eventuella konkurrens­hinder och att TDC:s avhopp nu i stället skulle tvinga MTG att hitta en ny köpare till sin tv-del.

Madsen Lindmann avfärdar ryktena.

– MTG är väl positionerat med det bästa och mest kompletta erbjudandet inom ­underhållning. Vi visade ett mycket starkt resultat för 2017. Samgåendet med TDC var intressant då det hade bidragit till en snabbare utveckling av MTG:s verksamhet, men där vi nu befinner oss ändrar det inte ­strategin vi lagt fast för bolaget, att fortsätta utveckla vår nordiska verksamhet samtidigt som vi investerar i globala underhållningsområden som e-sport och online-gaming, säger han

Men marknaden för innehåll är tuff och konkurrensen är numera global. MTG konkurrerar med spelare som Netflix och HBO, Amazon och Youtube. Ett sätt att möta konkurrensen på innehållssidan är att lägga fokus på sport, men rättigheterna till exempelvis OS eller populära fotbollsserier trissas hela tiden upp.

För MTG är det inte lätt att hitta en partner som TDC. De lediga partnerna är inte många: svenska teleoperatörerna Telia och Tre, norska Telenor samt finländska Elisa är den korta listan. I övriga Europa finns många fler, men dessa saknar ett nordiskt mobilnät. Den lösning MTG och Jørgen Madsen Lindmann ser är istället ett ”private brand”.

– Vi överväger att köpa nätkapacitet från en operatör med nät i Norden för att lansera ett erbjudande som vi marknadsför under eget namn genom ett MVNO-avtal (”mobile virtual network operator”, virtuell mobiloperatör).

Tanken med den egna nätkapaciteten är inte bara att erbjuda mobiltelefoni och uppkoppling till bolagets streamingtjänster Viaplay eller Viafree.

– Nej, vi kommer att utveckla och investera i nya produkter och tjänster som blir unika i det fall vi lanserar ett mobilerbjudande, framhåller Jørgen Madsen Lindmann.

Med tanke på den överkapacitet som finns i näten och som ökar kraftigt med utbyggnaden av 5g finns det sannolikt ett stort intresse från mobiloperatörer att samarbeta med MTG. Eller som den danske telekomanalytikern John Strand uttrycker det: ”Alla vill dansa med MTG.”

Flera analytiker är också tveksamma till att samgåenden mellan infrastruktur- och innehållsbolag är nödvändiga eller ens önskvärda. Craig Moffett, telekomanaly­tiker på analyshuset Moffett Nathanson har sagt till Washington Post att det egentligen inte finns någon industriell logik av att kombinera innehåll och distribution.

– Jag tror inte man kan ge en sådan fusion mer än en 50-50-chans att lyckas, sa han.

Problemet är att ingen har svaret på vem som är framtidens vinnare. Fram till för cirka fem år sedan hade en spelare som Com Hem, som drev det svenska kabel-tv-nätet, en enormt stark position. Com Hems kabelnät hade anslutning till 1,7 miljoner hushåll och ville man titta på digital-tv fanns för många inget annat val än att köpa bolagets programpaket eller sätta upp en parabolantenn på taket och gå via satellit. Konkurrensmyndigheterna hade en välgrundad uppgift i att begränsa att kabelbolagens monopol inte växte sig för stora. Programutbudet styrdes därmed inte bara av tittarnas intresse utan också av vad programmen gav distributörerna i provision.

Men med teknikens utveckling har spelplanen förändrats. Successivt fick Com Hem konkurrens från spelare som ­Telia, Tele 2 och Boxer som på olika sätt kunde erbjuda digital-tv via sina nät. De gamla kabel-tv-spelarna hotas nu också av aktörer som Youtube, Netflix och HBO, som kan vända sig direkt till slutkund via internet utan att använda sig av mellanhänder. Den konkurrensen har Com Hem mött genom att erbjuda bredband i sina nät och genom att tillhandahålla en tv-tjänst som samlar tjänsterna på ett och samma ställe. De senaste åren har Com Hems tillväxt inom bredband varit klart större än tillväxten inom tv.

Samtidigt växer mobiloperatörerna fram som konkurrenter. Än så länge är betalningsmodellerna inte utformade så att mobiloperatörerna på ett kostnadseffektivt sätt kan tillhandahålla stora mängder video. Men i takt med att kvaliteten och hastigheten ökar i de mobila näten, blir anslutningen till hushåll ingen nämnvärd konkurrens­fördel.

Den mobila datatrafiken väntas öka med 40 procent per år de närmaste fem åren. ­Utvecklingen drivs på av företag som Ericsson och Nokia, som vill bygga och upp­gradera mobilnät. Mobiloperatörernas förmåga att sända rörliga bilder till snabbt ökande kvalitet, med 4g och på sikt 5g, ­föder vågen av så kallade ”kabelklippare”, alltså de som väljer bort kabel-tv-bolagen.

Konsult- och revisionsbolaget Deloitte har i en nyligen publicerad studie, Technology, Media and Telecommunications Predictions 2018, kommit fram till att år 2022 har mellan 30 och 40 procent av invånarna i Nordamerika enbart mobil ­internetuppkoppling jämfört med 10 procent i dag. Man väljer bort de traditionella tv-spelarna och får ökad valfrihet till en lägre månadskostnad. Som lök på laxen för kabel-tv-bolagen är andelen unga som överger kabeln dubbelt så hög som bland äldre.

Kabelbolagen som länge sett trenden ­söker möta den genom att söka hjälp och samarbete med mobilbolagen för att via dem lägga ut sina programpaket trådlöst.

Ett annat sätt för kabel-tv-bolagen att möta vikande tittarsiffror är förvärv av ­andra fastnätsbolag. Com Hem köpte exempelvis Boxer år 2016. På så vis kunde Com Hem förbättra sitt förhandlingsläge gentemot innehållsleverantörerna.

Det är enligt innehållsleverantören Discovery bakgrunden till konflikten bolaget hade med Com Hem tidigare i år, då Discovery anmälde Com Hem till Konkurrensverket för ”missbruk av dominerande ställning på marknaden”. Com Hems bild var dock att Discovery krävde höga avgifter för program som attraherade färre tittare.

Alla aktörer är således beroende av varandra. Kabel- och programbolagen vill kunna erbjuda sina kunder en mobiltjänst, samtidigt vill mobilbolagen fylla sina nät med mer än bara telefonsamtal.

Mobilbolag runtom i världen har sett att en ny marknad öppna sig i form av egen distribution av program i konkurrens med kabelbolagen. Enligt uppgifter till Affärsvärlden drog också Tele 2 för ett par år sedan i gång en egen tv-investering. Ett antal anställa handplockades från Com Hem, men investeringen blev för dyr och lades ner.

Det misslyckade försöket kan vara en förklaring till att Tele 2 slutligen bestämde sig för att betala för Com Hem. Tele 2 har enligt uppgift varit intresserat av att köpa bolaget i flera år, men aldrig velat betala vad det kostar. Men det går också att vända på steken. Kanske var det först nu, med 5g, som Com Hem verkligen sett vikten av ett mobilt nät.

Ett problem för programbolagen som MTG är att allt fler tittare väljer bort eller und­viker reklaminslagen. I USA byter 40 procent av höginkomsttagarna kanal när det blir re­klaminslag. När kabelbolagen synkroniserar reklaminslagen så att de rullas samtidigt i alla kanaler, lämnar hälften av de amerikanska tittarna rummet eller ägnar sig åt sin smartphone eller padda.

Största anledningen till att folk prenumererar på olika program, video on demand, VOD, som Netflix, HBO, Viaplay (MTG) och C More (Bonnier) är enligt Deloittes studie att de är just reklamfria. Deloitte beräknar att hälften av alla vuxna i i-länderna har minst två sådana prenumerationer i dag och att antalet ökar till fyra inom två år. Det äter upp tittarsiffror från kabelbolag och ­annonsintäkter för programproducenterna.

Därför har flera amerikanska tv-bolag som mål att dra ner på reklamen framöver. Fox Networks reklamförsäljningschef Joe Marchese gick, enligt Wall Street Journal, i förra veckan ut med att bolaget har som ambition att högst visa två minuter ­reklam per timme år 2020.

Det kan jämföras med de 13 minuter per timme som tv-nätverken hade 2017 och de drygt 16 minuter per timme som kabelbolagen i USA hade. Innehållsbolaget NBC Universal planerar liknande åtgärder. Bolaget vill minska andelen ­tv-reklam som visas på bästa sändningstid med 10 procent redan nu i höst.

Ytterligare en förändring som gör utvecklingen på tv-marknaden till en rejäl utmaning.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom