Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ett enkelt sätt att slippa skatten på utdelningen

2013-03-19 21:00
Foto: Scanpix

Sällan har det varit bättre läge att öppna ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Snart kommer utdelningarna och skatten är rekordlåg.

Det blir ett bra år för kupongklippare. Swedbank, Investor och SEB är bara några av börsbolagen som väntas höja utdelningen rejält under vårens bolagsstämmor. För de runt två miljoner svenska privatpersoner som direktäger aktier är det en fest, och även svenska staten är bjuden.

Utdelningsskatten är 30 procent och för privatpersoner dras den redan innan likviden sätts in på kontot. Aktieutdelningen rapporteras direkt till Skatteverket. Inte heller ägare i utländska bolag kommer undan. Utdelning beskattas först enligt lagstiftningen i det land där bolaget har sin hemvist alternativt enligt eventuellt dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och landet i fråga. Eventuell skatterabatt jämfört med den svenska kupongskatten ska svenska staten ha. Den som mot förmodan överväger att ljuga för skattmasen tar en risk, givet allt intimare internationella samarbeten på skatteområdet.

Det finns kort sagt få möjligheter för privatpersoner att komma undan utdelningsskatten. Med ett undantag. För den som har sina aktier på ett investeringssparkonto, ISK, eller i en kapitalförsäkring sjunker skatten på utdelningen från 30 procent till nära noll.

Utdelningar i aktier som finns på ett ISK eller i en kapitalförsäkring beskattas med som mest 0,45 procent, som minst inget alls. Det senare om spararen tar ut direktavkastningen före ett kvartalsskifte eller halvårsskifte (beroende på sparform), då skatten stäms av. För bra för att vara sant? Nja, som så ofta bor djävulen i detaljerna.

Exempelvis måste aktierna finnas på kapitalförsäkringen eller investeringssparkontot vid avstämningstillfället för utdelningen. Och att flytta aktier och andra värdepapper till ett ISK eller en kapitalförsäkring är detsamma som att sälja dem, skattemässigt. Eventuell reavinstbeskattning utlöses och därför bör man tänka en gång extra innan gamla aktier med stora orealiserade vinster flyttas.

– Den som har låga ingångsvärden gör oftast klokt i att låta dessa specifika aktier vara kvar i den vanliga depån, säger Gunilla Nyström, privatekonom på SEB.

Det betyder att den som suttit på H&M-aktier sedan år 1985 får räkna med en skattesmäll. Taket för reavinstskatten är schablonmetoden, där ingångsvärdet anses vara 20 procent av försäljningsvärdet. Då kostar en försäljning 24 procent i skatt. Schablonmetoden får användas, även om ingångsvärdet egentligen är lägre. Den blir lönsam om en aktie stigit med mer än 400 procent. Men det är naturligtvis inte önskvärt om tanken med att flytta till ett ISK är att optimera skatten. Däremot går det utmärkt att bara flytta över en del av portföljen, exempelvis nyinförskaffade aktier eller för all del gamla innehav som helt enkelt inte har gått så bra på börsen, så att reavinstskatten blir låg eller ingen.

Att föra över kapital kostar dessutom. Det finns en skattetröskel på cirka en tiondels procent. Inte mycket men inte heller försumbart. Se också upp så att inte banken tar för höga avgifter. Ett ISK kostar inte många kronor, men en kapitalförsäkring kan vara dyr, inte minst i form av uttagsavgifter och årsavgifter.

– Jag tycker att ISK är en bättre sparform om man inte specifikt har behov av att styra vem som är förmånstagare, säger Günther Mårder, sparekonom på Nordnet.

Den tidigare vd:n för Aktiespararna påpekar också att det går att rösta för aktierna i en ISK, men inte i en kapitalförsäkring.

Så bestäms skatten för ISK och kapitalförsäkringar

Skatten baseras i båda formerna genom en årlig avgift på kapitalet, inte resultatet, vid en försäljning och är närmast identisk.

l Kapitalförsäkring: Skatten baseras på värdet av tillgångarna i försäkringen vid ingången av året samt insättningar under året. Insättningar under andra halvåret tas bara upp till halva värdet. Summan multipliceras med statslåneräntan per den 30 november föregående år. Resultatet beskattas med 30 procent.

Eftersom statslåneräntan var rekordlåg i höstas (1,49 procent) blir även avkastningsskatten rekordlåg: 0,45 procent. Kapitalförsäkringen är dyrare och aningen krångligare än ett ISK, men har en fördel i att vara en försäkringslösning. Ägaren kan bestämma vem som ska vara förmånstagare vid dödsfall.

l Investeringssparkonto: Skatten baseras på värdet av tillgångar på kontot vid ingången av varje kvartal med tillägg för insättningar. Summan divideras med fyra och multipliceras med statslåneräntan per den 30 november föregående år. Resultatet beskattas, precis som i en kapitalförsäkring, med 30 procent. I år alltså rekordlåga 0,45 procent. ISK är i regel en billigare, rakare och smidigare sparform än kapitalförsäkringen, som dessutom ger möjlighet att rösta för aktierna på stämman.

Erik Wahlin

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom