Euro i gungning plågar portföljen

Foto: Colourbox, Scanpix, montage

Sommaren ser synnerligen osäker ut. Euro­krisen blir alltmer akut, och placeringsångesten riskerar att förstöra många semestrar. Så vad ska en fondsparare göra?

För en långsiktig placerare som inte behöver pengarna förrän om 10, 15 eller 20 år spelar det ingen större roll hur värdet på fondportföljen ändras under några få sommarmånader.

Den som ändå är orolig och vill sälja av för att minska risken, löper stor risk att komma försent till en möjlig uppgång. Att försöka pricka toppar och bottnar är aldrig enkelt – framför allt inte när börsen är så här svängig.

Det har varit skakigt på marknaderna länge och det är allt annat än ett väl valt tillfälle att helt gå ur sina placeringar, anser många experter. Men det är kanske heller inte tid för de stora aktieinvesteringarna.

– Det är volatilt och mycket hög risk i marknaden. Ska man gå in i aktier ska man inte göra det nu. Behåll och avvakta vad som händer i höst, säger Niklas Lundberg, analytiker på den oberoende fondvärderingskonsulten Indecap.

Givetvis är det helt rätt att fundera över hur en fondportfölj är komponerad. Finns det utrymme för omplaceringar är ett råd att fundera över den stora skillnad som har uppstått mellan USA och de europeiska länder som är anslutna till euron.

USA-fonderna har gått upp cirka 16 procent i genomsnitt i år medan fonderna i euroland har backat omkring 17 procent under samma tidsrymd.

– För att eurolandfonderna ska komma ikapp USA krävs det att de går upp runt 42 procent. Det är många års avkastning. Men jag har svårt att se varför det ska vara så stor skillnad, säger Jonas Lindmark, analysansvarig på den oberoende fondtjänsten Morningstar.

– Många börsföretag i Europa är multinationella med försäljning över hela världen.

Det är också viktigt att fundera över hur stor del rena aktiefonder ska ha i en portfölj när osäkerheten är som störst. Genom en kombination av aktier, räntor, råvaror och hedgefonder ökar motståndskraften.

Det gäller att inte välja vilka räntefonder som helst. Experterna avråder framför allt från långa obligationsfonder. Ska pengarna placeras under kort tid är rådet att välja mellan en penningmarknadsfond, även om avkastningen är försumbar. Och varför inte krydda portföljen med att sätta in lite pengar på bankboken.

Den kortsiktige kan också välja att placera i en portfölj av 10–20 hedgefonder. Men se upp: en sommar kan vara en för kort period för att placera i flera av hedgefonderna eftersom många handlas på månadsbasis.

Om förändringar görs i portföljen, så var observant på köp- och säljavgifter. En köpavgift på någon procentenhet är inte ovanligt. Det finns även korttids­avgifter för att avhålla placeraren från att vara för kortsiktig.

Blir nervositeten ändå för stor och semestern riskerar att bli förstörd på grund av det, så finns det breda globalfonder med låga avgifter. Lägst skatt erhålls naturligtvis om sparandet sker inom ramen för en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto.

Christina Lindqvist Sjöström

Premiumnyheter

Aktuellt inom