Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Euron blir nya D-marken”

2013-08-20 21:00
Foto: Jörgen Appelgren

Carl Bernadotte förvaltar CB European Quality Fund. Läs om vilka aktier han tror på och vilka han väljer bort.

Är Europahaussen en tillfällig trend?

– Europa har inte varit i ropet på tio år. Det har bara varit tillväxtmarknader, vilket inte varit fel från ett avkastningsperspektiv på tio år, men däremot på tre år eller kortare. Men det som sker nu är en megastor förändring som kommer att hålla i sig under lång tid.

Vad talar för Europa och mot tillväxtmarknader?

– I Europa finns de verkligt globala exportföretagen, med erfarna och kompetenta företagsledningar. Därtill är transparensen i bokföringen mycket god.

Bra rabatt i Europa alltså?

– Värderingsmässigt är Europa billigt jämfört med USA. Europa värderas till p/e 12 för 2014 samtidigt som USA är värderat till p/e 14, det vill säga en rabatt på nära 20 procent. Förväntad vinsttillväxt i Europa för 2014 är drygt 12 procent, i USA är det 10,6 procent. Det är rätt stor skillnad. USA har i år rejält sprungit ifrån Europa på börsen med en uppgång på drygt 18 procent mot Europas 11.

Vilka bolag gynnas av den nya mega­trenden?

– Ta tyska Volkswagen. Nästan var fjärde bil som säljs i Europa kommer från dem. Och globalt är det var åttonde bil. De har under lång tid haft en exponering mot Spanien och Italien vilket resulterat i förluster i de marknaderna de senaste åren, och nedlagda fabriker för konkurrenter. Men bolaget är så pass globalt att det inte stör dess bild. Förr eller senare vänder det i Spanien och då behövs bilar. Volkswagen ligger kvar och tjänar pengar på andra marknader. Det är typiskt för de stora europeiska bolagen.

Tyskland blir starkare och det gynnar hela Europa.

– De senaste fem åren har Tyskland haft tillväxt medan PIIGS-länderna haft fallande. Rent matematiskt har Tysklands andel av euroområdet blivit ännu större. Euron kan på sikt mycket väl bli den nya D-marken. Det har otroliga implikationer, men kommer vara positivt för Europa.

Vad gillar ni?

– Det vi tror mest på har vi mest i. Ett av våra största innehav är engelska Rolls-Royce, ett fantastiskt bolag med fokus på flygmotorer. De har gått bra i år, upp omkring 35 procent. Men vi ser att aktien har betydligt mer att ge.

Några svenska papper, förutom Handelsbanken?

– Elekta, som har enastående marknadsposition, nästan 40 procent av marknaden. Aktien är inte billig men företaget gör det mesta rätt. Det gynnas av utvecklingen i Kina och de enorma miljöproblemen som bidragit till att fler får cancer. Elektas största problem i Kina är att hitta tillräckligt med personal.

Fler favoriter?

– Tyska Adidas levererar tillväxt år efter år på 12–15 procent och har ett p/e-tal på 12.

Vad är viktigt när ni väljer bolag?

– Vi tittar mycket på företagsledningens beteende. Ledningens beteende återspeglar deras värderingar, vilket är viktigt för oss då vi är extremt inriktade på stock-picking och mycket långsiktiga.

– Våra etiska krav måste också följas, då fonden har etisk klassificering (UNPRI) hos PPM.

Vem väljer ni då bort?

– Vi har väldigt svårt för hur Hexagon och Ratos beter sig. Ola Rollén har vid ett tillfälle haussat sin egen aktie och veckan efter säljer han sitt eget innehav. Hexagon är ett fantastiskt bolag men för oss är det viktigt att vi delar företagsledningens värderingar. Ratos kommer få svårt att upprepa framgångssagan under Arne Karlsson, och vi tror de gör ett stort strategiskt misstag genom att vara aktiva i så extremt skilda branscher. Vi tror de får svårt att göra det bättre än bolag som är specialister på området.

Carl Bernadotte

Förvaltar: CB European Quality Fund.

Förvaltat kapital: 48 miljoner euro.

Förvaltar sina egna pengar: Hälften i CB:s egna fonder och resten i hedgefonder.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom